Tên việc làmĐịa điểm

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG ( THỜI VỤ 6 THÁNG) (Mới)

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn SUNHOUSE Hà Nội

I/ Mô tả công việc

-Quản lý việc thanh toán cho các nhà cung cấp, các khoản phải thu, phải trả theo từng đối tượng qua hệ thống Ngân hàng;

- Kiểm tra ĐNTT

- Làm các hồ sơ vay vốn Ngân hàng, theo dõi và thực hiện việc vay vốn;

- Vào báo nợ, báo có hàng ngày. Kiểm tra tính xác thực, đối chiếu, thu thập số liệu với sổ phụ ngân hàng, đóng sổ phụ, chứng từ và các hồ sơ liên quan đến các nghiệp vụ giao dịch với ngân hàng (báo nợ, báo có, khế ước, hợp đồng vay …);

- Đi ngân hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng và theo dõi số liệu theo yêu cầu thanh toán;

- Đối chiếu và cung cấp các chứng từ ngân hàng với các phòng/ban/bộ phận khi có yêu cầu;

- Lập chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản trên cơ sở kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ gốc và các chứng từ khác theo quy định (bao gồm các loại thanh toán – tiền mặt, không dùng tiền mặt và tín dụng);

- Lập báo cáo hàng tháng (thuế phải hoàn, tạm tính lãi STK, tạm tính lãi vay cá nhân);

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

 1. Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
 2. Chuyên môn: Đại học - Kế toán, tài chính (ưu tiên tốt nghiệp Đại học KTQD, Tài chính, Thống kê)
 3. Kinh ngiệm: có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 4. Kiến thức:
 • Hiểu cơ bản về luật thuế
 • Chế độ kế toán hiện hành
 • Hạch toán các tài khoản
 • Các loại sổ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
 • Các hình thức thanh toán qua ngân hàng
 • Các thủ tục vay vốn ngân hàng, các điều kiện giải ngân
 • Tổng hợp và phân tích số liệu
 • Hiểu sâu sắc về việc luân chuyển chứng từ, các chứng từ hợp lý, hợp lệ trong việc hạch toán
 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: 24 - 28
 • Hình thức: Thời vụ/ Nghề tự do
CareerBuilder VN - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.