Tên việc làmĐịa điểm

Accountant cum Admin / Kế toán kiêm tổng vụ (GẤP) (Mới)

3S Solutions Corp Hồ Chí Minh

Accounting Tasks:

· Bookkeeping cash & bank voucher: receipt, payment voucher, payment order

Theo dõi và quản lý công nợ, thực hiện các nghiệp vụ hạch toán phát sinh liên quan

· Prepare tax reports (PIT, WHT, PIT…) timely accurate and compliant with all up to date Vietnamese laws and regulations that relate to finance and accounting matters

Lập tờ khai và chịu trách nhiệm cho các báo cáo Thuế (GTGT, Nhà thầu, TNCN… ) đúng thời hạn và đúng yêu cầu của Pháp luật Việt Nam

· Collect and check the sufficiency and legality of all invoices and accounting documents in order to follow government regulations

Phối hợp với các Bộ phận liên quan để lập, đối chiếu hóa đơn, chứng từ kế toán theo yêu cầu Cơ quan ban ngành có liên quan

· Provide financial reports and interpret financial information to display the company’s profits, equity and cash flow

Cung cấp báo cáo tài chính và giải trình thông tin tài chính để theo dõi lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và dòng tiền của công ty

· Validate in a timely manner all monthly and quarterly financial information including monthly accounts, balance sheets, P&L, and so on.

Phân bổ chi phí hàng tháng và hàng quý và lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P&L)

· Conduct reviews and evaluations for company’s expenses.

Tiến hành rà soát và kiểm soát chi phí doanh nghiệp

Admin Tasks:

· Assist onboarding/ off-boarding process for staff

Hỗ trợ quy trình on-boarding/ off-boarding cho nhân viên

· Support to welcome guests at reception area

Hỗ trợ chào đón khách tại sảnh tiếp tân

· Handle in-coming/out-going correspondences and receive incoming phones

Chịu trách nhiệm về công văn đến và đi, cuộc gọi đến văn phòng

· Check, record and prepare administrative reports (i.e. office rental fee, stationary…)

Kiểm tra, ghi nhận, chuẩn bị các báo cáo về hành chính ( chi phí thuê văn phòng, văn phòng phẩm…)

· Be responsible for fixed asset management

Chịu trách nhiệm quản lý tài sản cố định

· Coordinate to organize company internal events

Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ

· Other tasks as required by the line manager

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Phúc lợi
 • Du Lịch
 • Đào tạo

Accounting Tasks:

· Bookkeeping cash & bank voucher: receipt, payment voucher, payment order

Theo dõi và quản lý công nợ, thực hiện các nghiệp vụ hạch toán phát sinh liên quan

· Prepare tax reports (PIT, WHT, PIT…) timely accurate and compliant with all up to date Vietnamese laws and regulations that relate to finance and accounting matters

Lập tờ khai và chịu trách nhiệm cho các báo cáo Thuế (GTGT, Nhà thầu, TNCN… ) đúng thời hạn và đúng yêu cầu của Pháp luật Việt Nam

· Collect and check the sufficiency and legality of all invoices and accounting documents in order to follow government regulations

Phối hợp với các Bộ phận liên quan để lập, đối chiếu hóa đơn, chứng từ kế toán theo yêu cầu Cơ quan ban ngành có liên quan

· Provide financial reports and interpret financial information to display the company’s profits, equity and cash flow

Cung cấp báo cáo tài chính và giải trình thông tin tài chính để theo dõi lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và dòng tiền của công ty

· Validate in a timely manner all monthly and quarterly financial information including monthly accounts, balance sheets, P&L, and so on.

Phân bổ chi phí hàng tháng và hàng quý và lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (P&L)

· Conduct reviews and evaluations for company’s expenses.

Tiến hành rà soát và kiểm soát chi phí doanh nghiệp

Admin Tasks:

· Assist onboarding/ off-boarding process for staff

Hỗ trợ quy trình on-boarding/ off-boarding cho nhân viên

· Support to welcome guests at reception area

Hỗ trợ chào đón khách tại sảnh tiếp tân

· Handle in-coming/out-going correspondences and receive incoming phones

Chịu trách nhiệm về công văn đến và đi, cuộc gọi đến văn phòng

· Check, record and prepare administrative reports (i.e. office rental fee, stationary…)

Kiểm tra, ghi nhận, chuẩn bị các báo cáo về hành chính ( chi phí thuê văn phòng, văn phòng phẩm…)

· Be responsible for fixed asset management

Chịu trách nhiệm quản lý tài sản cố định

· Coordinate to organize company internal events

Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ

· Other tasks as required by the line manager

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Requirements

·         College Degree preferred

·         More than 2 years experience as an accountant

·         Experience in IT, insurance, banking, or finance industry is preferred

·         Knowledge of MS Office and other databases

·         Excellent written and verbal English skills is a big plus.

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Phúc lợi:

  · 13th month salary

  · Team-building

  · Company Trip

  · Flexible working environment in Landmark

  · Nice working environment

  · Opportunity to work outside Vietnam such as USA, Australia,and Canada

CareerBuilder VN - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.