Tên việc làmĐịa điểm

Kế toán kho/Kế toán công nợ (Mới)

Công Ty CP Thủy Sản Bắc Trung Nam Đà Nẵng

1. Theo dõi, kiểm tra hàng nhập kho

2. Theo dõi, kiểm tra hàng xuất kho

3. Kiểm kê hàng hóa trong kho

4. Liệt kê và kiểm soát các quy trình công việc của kho

5. Theo dõi vị trí hàng hóa trong kho hàng ngày (theo đơn hàng ra)

6. Báo cáo hàng tồn kho hàng ngày

7. Theo dõi, kiểm tra hàng mẫu kiễm dịch về kho

8. Thống kê số lượng cân hàng hóa nhập xuất

9. Làm Biên bản giao nhận hàng hóa

10. Đối chiếu hàng tồn với phòng Kế toán hàng ngày

11. Thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của lãnh đaọ

CareerBuilder VN - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.