Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tecomen

Kế toán bán hàng (Nhà máy Tecomen Hưng Yên)

Tecomen Hưng Yên

Biên chế

·         Ghi chép phản ánh kịp thời đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp về giá trị và số lượng hàng bán trên từng mặt hàng, từng địa điểm bán hàng, từng phương thức bán hàng...

·         Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm: doanh thu bán hàng, thuế GTGT đầu ra của từng nhóm hàng, từng hóa đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc

·         Theo dõi từng hợp đồng, tính toán chiết khấu cho khách hàng đảm bảo cho việc thực hiện các chính sách kinh doanh được hiệu quả (Chính sách giảm giá, chính sách khuyến mại, chính sách đổi hàng...)

·         Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ...

·         Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển (hay phân bổ, cho phép bán hàng cho hàng tiêu thụ làm căn cứ để xác định kết quả kinh doanh)

·         Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp

·         Tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp để thúc đẩy quá trình bán hàng

·         Lập báo cáo bán hàng theo quy định: Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên, phân tích doanh số theo mặt hàng, chủng loại, địa điểm, bộ phận... Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng, báo cáo về đối soát với kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng... và các báo cáo khác

·         Làm báo giá, hợp đồng

·         Làm thẻ VIP khách hàng (nếu có)

·         Đốc thúc công nợ

·         Cập nhật giá cả, sản phẩm mới

·         Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty

- Có kinh nghiệm từ 3-5 năm nhân viên kế toán

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phần mềm SAP, ERP

- Nhanh nhẹn, trung thực

4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.