Tên việc làmĐịa điểm

Kế Toán Đầu Tư XDCB và TSCĐ (Mới)

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital Hội An Quảng Nam

1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập..

2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty

3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

5. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ từng tháng, năm.

6. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

7. Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ, lập biên bản thanh lý TSCĐ.

8. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ

9. Cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến Đầu tư XDCB,TSCĐ và giải trình các thắc mắc khi có kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Phúc lợi
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập..

2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty

3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

5. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ từng tháng, năm.

6. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

7. Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ, lập biên bản thanh lý TSCĐ.

8. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ

9. Cung cấp số liệu, tài liệu liên quan đến Đầu tư XDCB,TSCĐ và giải trình các thắc mắc khi có kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học – Chuyên ngành kế toán
- Kiến thức: Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ B trở lên

- Thành thạo vi tính/ thành thạo ít nhất 01 phần mềm kế toán
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt
- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp
- Khác: Cẩn thận, sắp xếp công việc khoa học

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.