Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm

In-Process Electrical Engineer/ Kỹ sư điện

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company Hồ Chí Minh
 1. Nhiệm vụ & Trách nhiệm/ Essential duties & Responsibilities:
 • Được phân công vào dự án, lập kế hoạch kiểm soát chất lượng và biểu mẩu kiểm tra cho dự án
 • Be assigned to project, create “Quality control plan” and checkslist for project.
 • Nhận và thu thập tất cả các thông tin kỹ thuật từ dự án: DFM, BOM, bản vẽ, datasheet, hướng dẫn lắp ráp, yêu cầu từ khách hàng.
 • Collect & get all technical information: DFM, BOM, drawing, datasheet, assembly SOP, customer’s requirement/specification.
 • Thực hiện kiểm tra, ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra thử nghiệm vào phiếu kiểm tra, phiếu đánh giá chất lượng
 • Inspect and record result to checksheet, form.
 • Thống kê, phân tích & báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra & thử nghiệm
 • Summary, analysis & report for inspection & testing results.
 • Viết hướng dẫn hướng dẫn cách kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị
 • Make work instruction (WI), guide how to use measuring equipment.
 • Lập báo cáo Không phù hợp & đề xuất phương án xử lý gửi cho các bên liên quan.
 • Make non-conforming report, give solution & inform to relative department.
 • Hệ thống hóa và theo dõi lỗi phát sinh trong quá trình kiểm tra và sản xuất
 • Keep in-process inspection data & all non-conforming (issue) into the tracking file/log
 • Cập nhật danh sách tài liệu và các hồ sơ nội bộ (phiếu ghi chép kết quả đo).
 • Update the list of documents and internal records (measurement result).
 • Xem xét & cập nhật các yêu cầu đặc biệt trong bản vẽ nguyên vật liệu, cụm lắp ráp vào phiếu ghi chép kiểm tra.
 • Review/update the special requirements in the drawings of materials, assembly kit to checklist.
 • Vận hành các thiết bị đo kiểm: đồng hồ vạn năng, máy phân tích logic điện, máy đo kiểm ESD… và các dụng cụ/thiết bị kiểm tra khác có liên quan.
 • Use measuring equipment: Oscilloscope, Multimeter, ESD meter …and other related inspection tool/equipment.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm/trưởng phòng kiểm tra chất lượng.
 • Other assignment as assign from QA Leader/Manager.
 1. Trình độ/ Education
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Cơ điện tử
 • Bachelor of Engineering in Electrical, Mechatronic.
 • Tiếng Anh 4 kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo
 • English 4 skills (speaking, listening, reading and writing)
 1.  Kinh nghiệm/ Experience
 • Có kinh nghiệm tại vị trí kỹ sư sản xuất/quản lý chất lượng tủ điện, hệ thống điện, máy móc điện hoặc liên quan.
 • Experience at position of Production Engineer/ QA/QC for electrical box, electrical system, machinery or relate field.
 • Trên 01 năm kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sản xuất, công ty đa quốc gia
 • Over 01 years of work experience at MNC Manufacturing.
 1. Kiến thức & Kỹ năng/ Knowledge & Skills
 • Kỹ năng (Skill)
  • Giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.
  • Good communication, problem solving & teamwork
  • Đọc hiểu bản vẽ điện, và chức năng của linh kiện, kết nối điện.
  • Read & understand electrical drawing, component function, connection.
  • Sử dụng thành thạo MS office, phần mềm thiết kế điện (AutoCAD Electrical, Orcad, Eagle…)
  • Ability to use MS office, electrical engineering/design software ()
  • Thành thạo trong việc làm báo cáo, các bài thuyết trình.
  • Ability to make reports, presentations.
 • Hiểu biết (Knowledge)
  • Có kiến thức về linh kiện điện và khả năng sử dụng máy móc thiết bị, dụng cụ kiểm tra
  • Have knowledge of electrical component, ability using electrical measurement equipment/tool
  • Hiểu biết tiêu chuẩn ISO 9001, và các công cụ quản lý chất lượng.
  • Have knowledge about ISO9001, and quality tools.
  • Hiểu biết về an toàn điện, thiết kế lắp đặt tủ điện, dây chuyền sản xuất tự động hóa, robot, …
  • Have knowledge about electrical safety, electrical box design and assembly, automation line, robot, …
 • Khả năng xã hội: (Society capability)
 • Tự tin, chân thật, cởi mở, kỹ năng giao tiếp khá; tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, có tinh thần hợp tác tốt, có khả năng làm việc theo nhóm đạt hiệu quả.
 • Confident, honest, open mind, good communication, meticulous, careful working, good cooperation, effective teamwork.
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

GES is among the global leaders in semiconductor equipment services. With a team of broad experience in semiconductor field, GES provides technical resource solutions to the electronics industry to reduce costs and improve efficiencies to its customers operations.
GES has a headquarter in Silicon Valley, San Jose, California, USA and many satellite operations throughout Asia to support customers worldwide.
- For more information, visit www.geservs.com .
 

Thu gọn
Tuổi Trẻ Online - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơLưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.