Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên topITworks

IOS Developer (Up to 1500$)

Samsung Electronics HCMC Ce Complex Hồ Chí Minh

The Samsung Group is a multinational corporation headquartered in Samsung Town, Seoul, South Korea. It is the world's largest conglomerate by revenue with annual revenues of US$138.14 billion in 2010.

The Samsung Group is composed of numerous international affiliated businesses, most of them united under the Samsung brand including Samsung Electronics, the world's largest electronics and information technology company.

Samsung Electronics has been the world's most popular consumer electronics brand since 2005 and is the best known South Korean brand in the world. The company manufactures various electronic products, such as mobile phones, tablets, LCDs, laptops, DVD players, digital cameras and camcorders, laser printers, fax machines, and plasma and flat screen TVs. It also manufactures and sells home appliances such as washing machines, refrigerators, air conditioners and vacuum cleaners

topITworks - 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.