Tên việc làmĐịa điểm

Huyện A Lưới – Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2013

Huế, Thừa Thiên-Huế

Ngày 08/11/2012, UBND huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2013 và nhân viên bảo vệ trường học theo Nghị định số 68; theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 59 người, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 59 chỉ tiêu, gồm:

a) Mầm non: 19;

b) Tiểu học: 22;

c) Trung học cơ sở: 16;

d) Nhân viên bảo vệ trường học theo Nghị định 68: 02.

2. Vị trí, chuyên ngành cần tuyển dụng:

a) Mầm non: 19 chỉ tiêu, trong đó:

– Nhân viên Y tế: 06 (Trường MN: Sơn Ca, Phú Vinh, Đông Sơn, A Đớt, A Roàng, Hồng Thuỷ);

– Giáo viên Tin: 02 (Trường MN: Hồng Trung, Hồng Bắc);

– Giáo viên Âm nhạc: 02 (Trường MN: Hồng Trung, Hồng Bắc);

– Nhân viên Văn thư: 01 (Trường MN Hoa Ta Vai);

– Giáo viên giảng dạy: 8(Trường MN: Hồng Vân: 02, Bắc Sơn: 01, A Đớt: 01, A Roàng: 02, Hồng Hạ: 02);

b) Tiểu học: 22 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên giảng dạy: 08 (Trường TH: A Roàng: 01, Kim Đồng: 02, Hồng Hạ: 02, Hương Nguyên: 01, Hồng Thuỷ: 02);

– Giáo viên Âm nhạc: 03 (Trường TH: A Roàng, Hồng Bắc, Hồng thượng);

– Giáo viên Anh văn: 04 (Trường TH: A Đớt, Đông Sơn, Hồng Trung, Nhâm);

– Giáo viên Tin: 02 (Trường TH: Hồng Bắc, Hồng Quảng);

– Nhân viên Y tế: 02 (Trường TH: Bắc Sơn, Hương Lâm);

– Giáo viên Thể dục: 01(Trường TH A Đớt);

– Nhân viên Thư viện: 02 (Trường TH: Bắc Sơn, Hồng Bắc).

c) Trung học cơ sơ: 16 chỉ tiêu:

– Giáo viên giảng dạy: 07, trong đó:

+ Toán: 01 (Trường THCS Quang Trung);

+ Văn: 01 (Trường THCS Lê Lợi);

+ Anh văn: 01 (Trường THCS Quang Trung);

+ Lý: 01 (Trường THCS Hồng Thuỷ);

+ Tin học: 01 (Trường THCS Hồng Thuỷ);

+ Địa lý: 01 (Trường THCS Lê Lợi);

+ Âm nhạc: 01 (Trường THCS Hồng Thuỷ);

– Nhân viên: 09, trong đó:

+ Thiết bị trường học: 06 (Trường THCS: Hương Lâm: 01, Lê Lợi: 02, Hồng Thuỷ: 01, Hồng Hạ: 01, Hương Nguyên: 01);

+ Thư viện: 01 (Trường THCS Trần Hưng Đạo);

+ Y tế: 02 (Trường THCS: Quang Trung, Lê Lợi).

d) Nhân viên bảo vệ trường học theo Nghị định 68: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– Trường Tiểu học Hồng Hạ: 01;

– Trung học cơ sở A Roàng: 01.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch, vị trí dự tuyển, cụ thể như sau:

– Đối với những người dự tuyển ngạch “Giáo viên” khối Trung học cơ sở, ngoài điều kiện trình độ chuyên môn Cao đẳng trở lên phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên;

– Đối với nhân viên Y tế, tuyển những người có trình độ trung cấp trở lên đối với ngành Y sỹ đa khoa, điều dưỡng,…;

– Đối với những người dự tuyển vào làm bảo vệ trường học theo Nghị định số 68, tuyển những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và công an, vệ sỹ,… Ưu tiên những người đang làm hợp đồng tại các trường trên 03 năm và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Đối với những người dự tuyển vào các ngạch còn lại, ngoài điều kiện trình độ chuyên môn trung cấp trở lên phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác:

– Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở huyện A Lưới;

– Có hộ khẩu thường trú tại huyện A Lưới từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm bắt đầu tổ chức nhận hồ sơ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Những người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên tại huyện A Lưới được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:

1. Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa; biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiểm chất độc hoá học; con của anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 30 điểm;

2. Những người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm;

3. Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên được cộng 10 điểm.

IV. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng bao gồm:

a) Yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng;

b) Kết quả học tập trung bình toàn khoá của người dự tuyển;

c) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định tại mục III kế hoạch này (nếu có); nếu người tuyển dụng thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng một diện ưu tiên cao nhất.

2. Cách xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có kết quả học tập trung bình toàn khoá (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, sau đó được cộng với điểm ưu tiên theo quy định tính từ người có kết quả xét cao nhất cho đến hết chỉ tiêu đựơc tuyển dụng;

b) Trường hợp nhiều người có kết quả xét bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển. Nội dung phỏng vấn, thang điểm cụ thể do Hội đồng tuyển dụng quy định nhằm đánh giá về kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng, hướng phấn đấu của người dự tuyển.

3. Quy trình, thủ tục tuyển dụng:

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo mẫu của Sở nội vụ, những hồ sơ không theo mẫu định được coi là không hợp lệ (hồ sơ không trúng tuyển không trả lại và không dùng để tuyển dụng các đợt sau), gồm:

– Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; bản khai lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

– Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Các giấy tờ có liên quan đến chế độ ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định;

– 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận.

Trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợ đồng là việc tại Phòng giáo dục và Đào tạo, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển như quy định, xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan. Khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển nếu phát hiện văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì sẽ huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

b) Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 09/11/2012 đến hết ngày 29/11/2012 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tại Phòng Nội vụ huyện A Lưới, địa chỉ: Số 222 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại liên hệ: 054.3878 242.

Tuyencongchuc.vn - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.