Link to App StoreLink to Play Store

Horeca Sales Executive

Focus ConsultingHồ Chí Minh
12 ngày trước, từ Focus Consulting

• Sales channels: restaurants, hotels, bakeries, schools, entertainment areas, ..

• Products: mayonnaise, sauces, sauces ...

• Take care of old customers, find and contact new customers

• Implement new menus to introduce customers to increase sales

• Periodic sales planning, ensuring monthly target

• Make reports at the request of superiors

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.