Link to App StoreLink to Play Store

Home Office Delivery Manager (Hanoi)

Talent VietHà Nội
3 ngày trước, từ Talent Viet

Report to: National Sales Manager HOD (Home Office Delivery)

Các công việc chính:

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm và hàng tháng

• Đạt được doanh số, chỉ tiêu được giao và kiếm soát ngân sách chi phí

- Chỉ số đánh giá: Đạt được mục tiêu về doanh số bán hàng, lợi nhuận, số lượng khách hàng, dự báo nhu cầu, công nợ, mở khách hàng mới và kênh bán trong ngân sách chi phí đã được phê duyệt

• Phát triển mạng lưới phân phối thông qua các mối quan hệ chuyên nghiệp, đúng hạn với các nhà phân phối, cửa hàng kinh doanh nước, đại lý và khách hàng trọng yếu

• Quản lý và giám sát đội ngũ bán hàng, dịch vụ khách hàng, nhân viên giao hàng theo tuyến và nhân viên vệ sinh máy nóng lạnh

• Dẫn dắt đội ngũ bán hàng phát triển thông qua việc đào tạo, khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên

- Chỉ số đánh giá : Tối ưu hóa việc sắp xếp thời gian, nguồn lực quản lý nhân viên bán hàng

• Đưa ra kế hoạch kế hoạch phát triển và thực thi các chiến lược kinh doanh

• Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu của HOD KPI cho các nhân viên bán hàng và mạng lưới phân phối

• Quản lý các công việc hành chính hỗ trợ kinh doanh (công nợ, điều phối giao hàng, các khoản tiền mặt, hoa hồng, báo cáo KPI)

• Chi phí liên quan đến HOD miền Bắc

• Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết để cải thiện sự hài lòng cho bất kỳ khiếu nại của khách hàng

• Tuân thủ các chính sách và hướng dẫn về hành chính và kế toán của công ty

- Chỉ số đánh giá: Điều hành trong khuôn khổ pháp luật cho phép

• Đảm bảo và kiểm soát tất cả các khía cạnh chất lượng cùng với sự hỗ trợ từ các phòng ban khác nhau

- Chỉ số đánh giá : Khả năng làm việc hiệu quả với tất cả phòng ban trong công ty, HOD KPI

• Đảm bảo các bình rỗng quay về đúng hạn

• Các mối quan hệ chính với các bộ phận trong nội bộ Công ty : Bộ phận Kế toán, Cung ứng, Marketing, Nhân sự.

• Các mối quan hệ chính với các đối tác bên ngoài Công ty : Nhà phân phối, Khách hàng, Nhà cung ứng

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.