Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên topITworks

Graphic Designer

Pungkook Sài Gòn II Hồ Chí Minh
- At least 2 experience years as a UI /Graphic/Web designer
- Web design skills
- Experience designing web product based on specifications and standards.
- App design experience.
- Master core design concepts (composition & layout, color theory, typography, etc).
- Wireframing
- Experience on technologies such as HTML5, CSS, JQuery, javascript, PhotoShop, Powerpoint ,Corel Etc.

[WHAT WE CAN OFFER]
- Employee benefits as per the State regulations including 13th month salary, social insurance etc.
- Opportunity to work with multicultural environment and travel abroad to work on short/long term assignments
- Opportunity to work on new technologies and tools with large manufacturing environment
- High salary and opportunity to get training on new technologies.

topITworks - 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.