Tên việc làmĐịa điểm

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019

Tây Ninh
Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo tuyển giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, năm học 2018-2019 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 giáo viên, trong đó: Ngữ văn: 03; Toán: 01; Hóa học: 01; Sinh học (kiêm KTNN): 01; Tiếng Anh: 02; Địa lí: 01; Tin học: 02.

II. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung:Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện dự tuyển:

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng vị trí việc làm giáo viên trung học phổ thông hạng III – Mã số V.07.05.15 và điều kiện cụ thể để tuyển dụng vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, như sau:

– Là sinh viên tốt nghiệp ra trường từ các trường ĐHSP trọng điểm quốc gia (gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Vinh và Đại học Sư phạm Đà Nẵng) có đủ một trong các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy các chuyên ngành theo đúng môn đăng kí thi tuyển loại giỏi

+ Tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy các chuyên ngành theo đúng môn đăng kí thi tuyển loại khá, có bằng thạc sỹ cùng chuyên ngành

+ Tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy các chuyên ngành theo đúng môn đăng kí thi tuyển loại khá, từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn cùng môn học ở bậc đại học.

* Lưu ý: Tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy không bao hàm những người học hệ cử tuyển, hệ đào tạo cho địa phương và tại các địa phương.

  – Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh:

+ Phải có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn bậc 5 (C1) hoặc tương đương.

+ Phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương chứng chỉ A tin học).

* Lưu ý:

– Các trường hợp có trình độ tiếng Anh tương đương khung Châu Âu có thể sử dụng phụ lục tham chiếu đính kèm.

– Giấy chứng nhận trình độ Tiếng Anh của người dự tuyển giáo viên Tiếng Anh phải được cấp bởi các đơn vị khảo thí trong nước như: Đại học Cần Thơ, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quy Nhơn, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Trung tâm SEAMEO REATRAC (theo Phụ lục 3 – Công văn số 11/CV-ĐANN ngày 25/01/2014 của BCĐ Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 về hướng dẫn triển khai Đề án NNQG 2020 hoặc được cấp chứng nhận bởi các tổ chức khảo thí quốc tế có uy tín như: Hội đồng Anh (British Council); IIG Việt Nam; Trung tâm khảo thí của Cambridge tại Việt Nam.

III. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản sao các văn bằng chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao chứng nhận có liên quan đến tiêu chí về đối tượng và điều kiện dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.

– 02 bì thư có ghi địa chỉ người dự tuyển.

– Đơn đăng ký dự tuyển.

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tại phụ lục số 2 gửi kèm, yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và được cấp có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác) không quá 6 tháng đến ngày nhận hồ sơ.

– Bản phô tô các loại giấy tờ sau (phải chứng thực):

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018).

+ Học bạ hoặc bảng điểm có ghi điểm trung bình chung toàn khóa học (nếu học bạ hoặc bảng điểm không ghi điểm trung bình chung toàn khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình chung toàn khóa theo thang điểm 10 của cơ sở đào tạo).

+ Giấy tờ chứng minh trúng tuyển đại học hệ chính quy (Giấy báo trúng tuyển đại học, giấy nhập học hoặc xác nhận của trường đào tạo).

+ Chứng nhận có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Chứng nhận ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên, giáo viên Tiếng Anh phải có C1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giấy chứng nhận trình độ Tiếng Anh phải được cấp bởi những đơn vị khảo thí trong nước được quy định tại Công văn số 11/CV-ĐANN ngày 25/01/2014 của Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 về hướng dẫn triển khai Đề án NNQG 2020 năm 2014.

– Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên theo quy định.

– Giấy tờ liên quan minh chứng cho đối tượng dự tuyển.

Các loại giấy tờ trên đây phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ được phát hành tại cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

IV. Lệ phí thi:Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 500.000 đồng/ thí sinh.

V. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ

1. Địa điểm:Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha,số 368 đường Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 22/01/2019.

VI. Thời gian, địa điểm và nội dung thi tuyển

1. Thời gian thi tuyển:

– Ngày 24/01/2019:

+ Sáng lúc 8 giờ 00: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch tại trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha.

+ Chiều vào lúc 13 giờ: Kiểm tra, sát hạch môn kiến thức chung.

– Ngày 25/01/2019:  Thi thực hành giảng dạy.

– Ngày 26/01/2019:

+ Sáng lúc 07 giờ 00: Thi chuyên môn – nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Chiều vào lúc 13 giờ: Thi môn ngoại ngữ, tin học.

2. Địa điểm thi:Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha,số 368 đường Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung thi tuyển

Người dự thi phải thi 5 bài thi (các bài thi theo thang điểm 100), nội dung và hình thức các bài thi như sau:

*Thi kiến thức chung

– Hình thức thi: Thi viết, thời gian 120 phút.

– Nội dung thi: Kiến thức thi gồm văn bản có liên quan về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những hiểu biết cơ bản về ngành giáo dục như: Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học, Quy chế hoạt động của trường chuyên và một số kiến thức thức liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, chuyên môn giảng dạy.

*Thực hành giảng dạy

– Hình thức thi: Trực tiếp giảng dạy 2 tiết trên lớp theo chuyên ngành (1 tiết tự chọn và 1 tiết quy định), thời gian 45 phút/tiết.

– Nội dung thi: Giảng dạy theo chương trình lớp 11.

*Thi chuyên môn – nghiệp vụ chuyên ngành, bao gồm:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm kết hợp tự luận (tỷ lệ 50% – 50%), thời gian 180 phút.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức chuyên môn, kiến thức trắc nghiệmlà  kiến thức thi THPT Quốc gia năm 2018, kiến thức tự luận có nâng cao đáp ứng việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lớp 10, 11 (Có thể tìm hiểu thêm các đề thi của Trại hè Phương Nam, Trại hè Hùng Vương, Hội các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng Bằng Bắc Bộ,…).

*Thi môn Ngoại ngữ:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức môn Tiếng Anh, trình độ A2.

* Lưu ý: Người dự thi tuyển giáo viên môn Tiếng Anh được miễn bài thi Tiếng Anh.

*Thi môn Tin học:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

* Lưu ý: Người dự thi tuyển giáo viên môn Tin học được miễn bài thi Tin học.

VII. Cách tính điểm:

1. Thi kiến thức chung tính hệ số 1.

2. Thực hành giảng dạy trên lớp tính hệ số 2.

3. Thi chuyên môn – nghiệp vụ chuyên ngành tính hệ số 1.

4. Điểm thi ngoại ngữ, tin học là điểm điều kiện (đạt từ 50 điểm trở lên/môn), không tính vào kết quả thi.

5. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung (hệ số 1), điểm thực hành giảng dạy trên lớp (hệ số 2) và điểm bài thi chuyên môn – nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 1).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ điện thoại số: 0276.3822860. Thông báo chi tiết đăng trên website: http://tayninh.edu.vn và http://thpt-hoanglekha-tayninh.edu.vn

Nguồn tin: tayninh.edu.vn

Tuyencongchuc.vn - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.