Tên việc làmĐịa điểm

UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên năm 2019

Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục chỉ tiêu năm 2019 như sau:

1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển:

a. Giáo viên mầm non hạng IV: 14 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành Giáo dục mầm non.

b. Giáo viên tiểu học hạng IV: 12 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên dạy văn hóa tiểu học: 6 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành Giáo dục tiểu học;

– Giáo viên dạy tiếng Anh: 4 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Sư phạm tiếng Anh;

– Giáo viên dạy Thể dục: 2 chỉ tiêu, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Thể dục thể thao, Giáo dục thể chất (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nếu không thuộc ngành sư phạm).

2. Điều kiện đăng kí dự tuyển: Có phiếu đăng kí dự tuyển; lí lịch rõ ràng; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ chuyên môn đào tạo, tin học, ngoại ngữ phù hợp và đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

3. Hình thức tuyển dụng: Tổ chức tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trước; nếu còn chỉ tiêu thực hiện thi tuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

4. Thời gian, địa điểm và phí dự tuyển:

– Thời gian nhận phiếu đăng kí: 30 ngày kể từ ngày 26/9/2019.

– Địa điểm nhận phiếu đăng kí: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh (tầng 3, trụ sở hành chính UBND huyện).

– Phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh (vinhlinh.quangtri.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: vinhlinh.quangtri.gov.vn

Tuyencongchuc.vn - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.