Link to App StoreLink to Play Store

Giám sát xuất nhập khẩu

Navigos SearchHà Nội
Biên chế
6 ngày trước, từ Navigos Search

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu

- Hỗ trợ các nhân viên trong nhóm hoàn thành các nghiệp vụ liên quan đến xuất nhập khẩu

- Lập kế hoạch và follow để hoàn thành mục tiêu giảm giá xuất nhập khẩu của phòng

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.