Tên việc làmĐịa điểm

GIÁM SÁT NHÂN SỰ

Masan Hải Dương

Biên chế

Lead chương trình đào tạo hội nhập, đào tạo tay nghề đầu vào cho toàn bộ nhân viên mới

Xây dựng và quản lý hệ thống các chỉ tiêu đánh giá và quản lý hiệu quả công việc phù hợp hoạt động của từng ngành hàng tại MHD (hướng dẫn, biểu mẫu…)

Quản lý các định mức nhân công ở các line, bộ phận, nhà máy, (3P – nếu có)

Phân tích, so sánh định mức nhân công giữa các site cùng ngành hàng của các nhà máy trong hệ thống Masan.

Phối hợp với C&B và các bộ phận chức năng đánh giá tình hình biến động nhân sự. Lập phương án dự phòng (các kịch bản) hạn chế rủi ro

Đề xuất, hướng dẫn, phối hợp thực thi chiến lược Đào tạo và Phát triển của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lead các chương trình, sự kiện, hoạt động của công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Có kiến thức về công tác nhân sự tại doanh nghiệp từ 5 năm trở lên

Đảm nhiệm vị trí tương đương ít nhất 3 năm trở lên

Linh hoạt giải quyết vấn đề trong phạm vi cho phép để đạt hiệu quả công việc tối ưu

Khả năng tương tác các phòng ban tốt

Kỹ năng trình bày/ giao tiếp. Kỹ năng thương lượng

Kỹ năng giải quyết vấn đề. Kỹ năng hoạch định

Tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng hỗ trợ

22 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.