Tên việc làmĐịa điểm

Warehouse Supervisor - Giám Sát Kho

Sun Resources Food Co Bình Dương

Toàn thời gian

 • Sun Resources Food Co
 • Tầng 08, 09 Đinh Tiên Hoàng , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng MONTH
Mô tả chi tiết công việc

- Job Title / Vị trí: Logistics Supervisor
- Report to / Báo cáo cho: Logistics Manager
* Working location /Vị trí làm việc: Northern Warehouse/ Kho phía Nam (Bình Dương): Số 20 Đại Lộ Thông Nhất, KCN Sóng Thần, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
* Job Summary / Tổng quan công việc:
- Collaborate with departments (Logistics, Sales, Trade Marketing) and 3PLs to manage, support, control and supervise the receipt of goods, storage of inventory, including data management and factual classification, commodity status; Control the implementation of VAS activities and ship to customers./ Phối hợp với các phòng ban (Logistics, Sales, Trade Marketing) và 3PLs để quản lý, hỗ trợ, kiểm soát, giám sát việc nhận hàng, lưu trữ hàng trong kho, bao gồm quản lý dữ liệu và thực tế phân loại tình trạng hàng hóa; kiểm soát việc thực hiện các hoạt động VAS và xuất hàng đến khách hàng.
- Monitoring the operation of 3PLs to ensure and continuously enhance the quality and efficiency of service activities; To promptly solve problems related to goods forwarding and storing./ Giám sát hoạt động của 3PLs để đảm bảo và không ngừng tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ; kịp thời giải quyết các sự cố liên quan đến hoạt động giao nhận, lưu trữ hàng hóa.
* Import goods / Nhập hàng:
- Co-ordinate with 3PLs and Exim to arrange the delivery schedule to ensure / Phối hợp với 3PLs và Exim về việc sắp xếp lịch nhận hàng đảm bảo:
- Match current inventory level / Phù hợp với mức tồn kho hiện hành
- The actual quantity of goods received / Số lượng thực tế hàng hóa nhận được
- Status of goods when warehousing / Tình trạng hàng hóa khi nhập kho
- Manage information, progress and quantity of goods returned from customers / Quản lý thông tin, tiến độ và lượng hàng hóa trả về từ khách hàng
* Storage of goods / Lưu trữ hàng hóa:
- Ensure the goods are stored in the correct area / Đảm bảo hàng hóa được lưu trữ đúng khu vực quy định
- Manage timely updating of goods status / Quản lý cập nhật kịp thời tình trạng hàng hóa
- Manage, plan, negotiate prices with contractors and supervise the implementation of VAS services / Quản lý, lên kế hoạch, thỏa thuận giá cả với nhà thầu và giám sát thực hiện các dịch vụ VAS
- Access history, goods delivery status / Truy xuất được lịch sử, tình trạng giao nhận hàng hóa
- Coordinate with FIN to carry out inventory and collate data on the system / Phối hợp với FIN để thực hiện kiểm kê, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống
* Cargo transportation / Vận chuyển hàng hóa:
- Coordinate with Exim to produce samples / Phối hợp với Exim để xuất hàng mẫu
- Ensure the goods are exported in accordance with the process and regulations / Đảm bảo hàng hóa được xuất theo đúng quy trình và quy định
- Check the delivery of goods according to lead time commitment with customers / Kiểm tra việc giao nhận hàng đúng theo lead time cam kết với khách hàng
* Monitor and improve performance / Giám sát và cải tiến hoạt động:
- Updated goods on the system and new items / Cập nhật hàng hóa trên hệ thống và số liệu các mặt hàng mới
- Supervise warehouse operations to continuously improve the process to minimize errors, improve efficiency / Giám sát hoạt động tại kho bãi để liên tục cải tiết quy trình nhằm giảm thiểu sai sót, năng cao hiệu suất
- Monitor delivery activities to customers to control the delivery status / Giám sát ngẫu nhiên các hoạt động giao hàng đến tận khách hàng để kiểm soát tình trạng giao nhận
- Manage warehouse status and ask contractors to strengthen warehouse status. / Quản lý tình trạng kho bãi và yêu cầu nhà thầu tăng cường tình trạng kho bãi.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- At least 3 years experience in warehouse management / logistics /Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm quản lý và vận hành kho/ giao nhận
- Honesty and transparency / Trung thực và minh bạch
- Be active, cooperate well with related departments / Chủ động, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan
- The spirit of progress and continuous improvement activities / Tinh thần cầu tiến và liên tục cải tiến hoạt động
- Experienced in data management system / Có kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu hệ thống

Mô tả
 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cao đẳng
 • Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Tuổi: 24-34
 • Giới tính: Nam/Nữ
Thông tin liên hệ
 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, email or direct to:

 • Tên liên hệ: Sun Resources Food
 • Địa chỉ: Tầng 08, 09 Đinh Tiên Hoàng , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gởi: 12/12/2019 2019-12-12 Ngày hết hạn: 26/01/2020 2020-01-26T24:00+07:00

Tags

FMCG Thị xã Dĩ An Giam Sát Kho bãi Giám sát kho KCN Sóng Thần

CareerLink.vn - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.