Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên M-Talent

Giám đốc Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB - 1Q017

M-Talent Hồ Chí Minh

Biên chế

1. Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu của khách hàng thuộc khách hàng DNL/Ban SOE theo ngành (sản xuất, thương mại, xây dựng.....) mình phụ trách
- Thẩm định và kiểm soát Báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng:

 • Thẩm định trực tiếp khách hàng cùng Cán bộ thẩm định, kiểm soát báo cáo thẩm định trực tiếp khách hàng.
 • Thẩm định hồ sơ tín dụng/đầu tư trái phiếu,  kiểm soát Báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng do CBTĐ lập, đánh gíá và đưa ý kiến đề xuất đối với hồ sơ đề nghị cấp tín dụng do các TTKHDN/Ban SOE trình qua phòng TĐ & PD Khách hàng DNL.

- Tham gia họp UBTD để báo cáo cấp phê duyệt về đề xuất cấp tín dụng của khách hàng.
- Am hiểu đặc thù ngành, các rủi ro kinh doanh trong ngành, tư vấn/hỗ trợ các giải pháp cấp tín dụng cho khách hàng cho cấp phê duyệt

2. Họp và ký biên bản nhận diện khách hàng DNL/Ban SOE: Có ý kiến đánh giá, tham gia họp, ký biên bản nhận diện với các khoản nhận diện của khách hàng thuộc ngân hàng DNL/SOE.

3. Phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng DNL/Ban SOE trong ngành mình phụ trách thẩm quyền được giao (tùy từng thời kỳ)

4. Xếp hạng khách hàng tại thời điểm cấp tín dụng/đầu tư trái phiếu, định kỳ hoặc theo yêu cầu của ĐVKD.

5. Đánh giá/rà soát định kỳ đối với các khoản cấp tín dụng trung/dài hạn/đầu tư trái phiếu theo yêu cầu của ĐVKD thuộc phân khúc Khách hàng DNL của NHDN/Ban SOE. Kiểm soát báo cáo rà soát định kỳ.

6. Góp ý quy trình, văn bản chính sách theo ngành kinh doanh mà mình phụ trách theo yêu cầu của các phòng ban liên quan

7. Tham gia các buổi đào tạo, hiệp hội, các khóa học chuyên sâu về ngành mình phụ trách sau đó thực hiện đào tạo cho cán cán bộ có liên quan về ngành mà mình phụ trách

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính kế toán, đầu tư, quản trị kinh doanh.
 • Ngoại ngữ: Tương đương mức điểm 300- 450 điểm khung tham chiếu mức điểm TOEIC.
 • Tin học: Trình độ B tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn:  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng.
 • Có kinh nghiệp 2 năm trong ngành mà mình phụ trách, am hiểu hoặc có kiến thức chuyên sâu về ngành mà mình phụ trách;

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi, chiến lược, chính sách của Ngân hàng.
 • Am hiểu về các văn bản chính sách chuyên ngành ngân hàng, văn bản chuyên ngành các ngành kinh tế khác.
 • Có kiến thức tổng hợp, chuyên sâu về các ngành nghề kinh tế. ngành nghề chuyên sâu mà mình phụ trách

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Nắm vững về quy trình, chính sách tín dụng áp dụng đối với khách hàng DNL.

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tuân thủ quy định;
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
 • Khả năng phân tích và định lượng.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng phát triển con người;
 • Khả năng giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên môn:

 • Kỹ năng phân tích tài chính;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

5. Các yêu cầu khác:

khoảng 2 tháng trước
Lưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.