Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Ngân hàng Á Châu ACB

HO - Giám đốc Sản phẩm Huy động & Dịch vụ tài chính cá nhân

Ngân hàng Á Châu ACB Hồ Chí Minh

Biên chế

Hoạch định và theo dõi kết quả kinh doanh sản phẩm:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm trên cơ sở phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, cải tiến chính sách, quy định
 • Phối hợp với KPP và BP Kinh doanh triển khai các chương trình khuyến mãi; hỗ trợ bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao và mang lại hiệu quả cao nhất cho ACB
 • Theo dõi, đán giá tình hình hoạt động kinh doanh cảu sản phẩm trên thị trường, nhận biết sự thay đổi trên thị trường để kịp thời có sự điều chỉnh. Phân tích và chỉ đạo các hành động khắc phục/cải tiến kịp thời
 • Lập báo cáo tình hình phát triển thị trường và đề xuất chương trình kế hoạch hành động với cấp lãnh đạo

Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm dành cho KHCN:

 • Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược kinh doanh của Khối KHCN
 • Cải tiến và duy trì các sản phẩm chiến lược có hiệu quả dựa trên cơ sở phân tích thông tin phản hồi của khách hàng, của kênh phân phối và động thái của đối thủ kinh doanh
 • Xây dựng/điều chỉnh các chính sách/lãi suất/biểu phí sản phẩm nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh
 • Xây dựng, duy trì hệ thống giám sát, quy trình nghiệp vụ cung cấp sản phẩm, đánh giá và chỉ đạo nghiệp vụ xuyên suốt hệ thống

Hỗ trợ KPP

 • Xây dựng, điều chỉnh quy trình phối hợp tác nghiệp, tài liệu hướng dẫn cho nhân viên KPP.
 • Huấn luyện, đào tạo về sản phẩm, quy trình nghiệp vụ cho KPP
 • Tư vấn, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc của KPP liên quan đến SP, quy trình nghiệp vụ
 • Xem xét, rà soát tính hợp lệ, tính tuân thủ quy định của các tài liệu chính sách liên quan đến việc triển khai sản phẩm
 • Trình độ Đại học, Cao học chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, hoặc Ngân hàng
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến sản phẩm phụ trách
 • Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách
 • Hiểu biết về môi trường, tình hình kinh tế & hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
 • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm nhân hàng trong lĩnh vực phụ trách
 • Kiến thức quản lý
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các phân mềm: Word, Excel, Power Point
 • Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (cả nói và viết) theo tiêu chuẩn của ACB hoặc tương đương trình độ C
5 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.