Tên việc làmĐịa điểm

Giám Đốc Sản Phẩm Bảo Hiểm

TECHCOMBANK Hồ Chí Minh

- Chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược
- Chiến lược và hoạch định
+ Hỗ trợ Giám Đốc Khối Bảo Hiểm trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm, phù hợp định hướng chiến lược và mục tiêu của Ngân hàng và chiến lược đã thống nhất với các Đối tác bảo hiểm.
- Phát triển sản phẩm
+ Xây dựng, cải tiến điều chỉnh và đóng gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng Phân khúc khách hàng; phối hợp với các Bộ phận thực hiện phân bổ nguồn lực để tổ chức các nguồn lực và tham gia thực hiện các phương án nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của nhóm khách hàng.
+ Xây dựng các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới sản phẩm, quy trình vận hành, dịch vụ nhằm đảm bảo các hoạt động đảm bảo tuân thủ chính sách, quy trình và cam kết chất lượng dịch vụ
+ Phối hợp chặt chẽ với các Khối liên quan để xây dựng sản phẩm/gói sản phẩm và các chương trình bán thêm, bán chéo để tạo cơ hội gia tăng doanh số bán hàng và phát triển dịch vụ bán hàng .
- Hoạt động đào tạo
+ Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm cho nhân viên, đội ngũ kin doanh và đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng, phát triển và năng suất đề ra.
+ Phối hợp các đơn vị liên quan đào tạo về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng và các đơn vị liên quan
+ Thực hiện các chương trình huấn luyện về kiến thức sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.
- Phát triển và quản lý con người
+ Giám sát, quản lý và đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đạt được mục tiêu kinh doanh đặt ra.
+ Kiểm tra và đảm bảo phát triển kĩ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp của nhân viên và đảm bảo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng
+ Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài.

* Kiến thức
- Bằng đại học ( tối thiểu)
- Chứng chỉ nghề được công nhận
- Kinh nghiệm Quản lý tối thiểu 5 năm
- TOEIC (605-780)
* Năng lực chuyên môn
- Hiểu sâu sắc về sản phẩm bảo hiểm, và các quy định và luật bảo hiểm và các quy định liên quan, và có kinh nghiệm ít nhất 10 năm trong lĩnh vực Bảo hiểm, ưu tiên có kinh nghiệm tại các tổ chức quốc tế
- Hiểu về kênh phân phối bảo hiểm, vận hành bảo hiểm
- Hiểu sản phẩm và dịch vụ Ngân Hàng
* Năng lực cốt lỗi
- Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng phát triển con người
- Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh.
- Khả năng đàm phán
- Khả năng giao tiếp và truyền thông

VietnamWorks - 18 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.