Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Techcombank

Giám đốc Quản lý hiệu quả - Khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB)

Techcombank Hồ Chí Minh

Biên chế

Mục tiêu / Objective (3)

Quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động mảng Quản lý hiệu quả – Khối BB qua việc:

Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động hàng năm mảng Quản lý hiệu quả Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu quản trị, báo cáo quản trị Quản lý hiệu quả kinh doanh của Khối BB

Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính/ Key roles and accountabilities 

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động:

 • Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch/ chương trình hành động hàng năm bộ phận Kế hoạch và phân tích đến các CBNV thuộc cấp
 • Quản lý kế hoạch/ chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả hoạt động bộ phận Kế hoạch và Phân tích  

2. Xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu quản trị, báo cáo quản trị

 • Xây dựng hệ thống dữ liệu quản trị, hệ thống báo cáo quản trị phục vụ kịp thời, tiện ích cho các hoạt động kinh doanh của Khối BB, Vùng, CN, LLB
 • Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng hiện hữu phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá và nâng cao hiệu quả khai thác
 • Đầu mối của Khối BB trong việc xây dựng chính sách, quy định về khai thác, sử dụng, bảo mật thông tin
 • Đầu mối của Khối BB trong việc xây dựng cơ chế phân quyền cho việc truy cập thông tin, hệ thống báo cáo của Khối BB
 • Đầu mối Khối BB trong việc cung cấp dữ liệu cho các bên liên quan​

3.Quản lý hiệu quả kinh doanh

 • Đầu mối của Khối BB trong việc xây dựng/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (doanh thu/ cấu phần/ cấu trúc doanh thu); quản lý và kiểm soát chi phí/ cấu phần/ cấu trúc chi phí, KRAs/ KPIs của Khối BB
 • Đầu mối Khối BB trong việc xây dựng/ điều chỉnh KRAs/ KPIs cho các mảng chức năng và thuộc Khối BB
 • Đầu mối Khối BB trong việc xây dựng/ điều chỉnh budget &các đầu mục KRAs/ KPIs mảng BB cho các Miền/Vùng/ CN.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ kế hoạch kinh doanh Khối BB đến các mảng chức năng của BB, đến các Miền/ Vùng/ CN
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích, đo lường, thực hiện  đánh giá hiệu quả kinh doanh/ KRAs/ KPIs của Khối BB, các mảng chức năng của Khối BB
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh của BB theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân tích, đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh/ KRAs/ KPIs mảng BB của các Miền/ Vùng/ CN
 • Dự báo tình hình thực kế hoạch kinh doanh của Khối BB/ các mảng chức năng của BB, các Miền, Vùng
 • Phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng/ hiệu quả tổng thể danh mục Khối BB 

4. Phát triển nguồn nhân lực

 • Quản lý, huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên
 • Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng

5. Trách nhiệm khác

 • Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối phân công

1.  Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh
 • Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên

2. Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu sâu cách thức xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu/ hệ thống các báo cáo, đo lường, phân tích hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Có kiến thức sâu về phân tích, đánh giá, quản trị danh mục trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 
 • Am hiểu sâu về công tác lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá việc thực thi kế hoạch

3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 10 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực quản lý kinh doanh/ quản trị tài chính/ phân tích dự báo/ lập kế hoạch/ mô hình định lượng 

4. Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 700 hoặc tương đương

5. Các kỹ năng chuyên môn

Khả năng lập, phân bổ kế hoạch kinh doanh

Khả năng xây dựng các hệ thống dữ liệu, hệ thống báo cáo, đo lường việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

Khả năng phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất cảnh báo kết quả kinh doanh, chất lượng danh mục

Năng lực cốt lõi

Năng lực cốt lõi chung

Khả năng chủ động trong công việc

Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức

Năng lực cốt lõi chuyên môn/ đặc thù

Kỹ năng phân tích định lượng

Khả năng tư duy logic

Khả năng làm việc hướng đến kết quả

Năng lực quản lý lãnh đạo

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.