Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Techcombank

Giám Đốc Phân Tích Tín Dụng

Techcombank Hà Nội

Biên chế

Điều phối nhiệm vụ Phân tích tín dụng

 • Đầu mối tiếp nhận thông tin về nhu cầu của khách hàng  và phối hợp cung cấp các sản phẩm liên quan đến tín dụng từ bộ phận Quản lý Khách hàng lớn (SRMs/RMs) và phân bổ một cách hợp lý cho các Chuyên viên Phân tích tín dụng để thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện.
 • Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các chuyên viên Phân tích tín dụng để giải quyết các vướng mắc, khó khăn, khắc phục lỗi, đảm bảo  công tác thẩm định khách hàng được triển khai nhanh chóng, cẩn trọng và hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm soát các báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp tín dụng cho Khách hàng  của các Chuyên viên/trưởng nhóm phân tích trước khi trình lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền.
 • triển khai sản phẩm mới hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
 • Phối hợp với bộ phận Chính sách, Quản trị rủi ro, bộ phận Phát triển sản phẩm… để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, văn bản liên quan đến nghiệp vụ thực hiện; đảm bảo tuân theo quy định và hạn chế tối đa rủi ro cho Techcombank.

Quản lý, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng, giải ngân

 • Phân công công việc và kiểm soát công việc của toàn thể cán bộ để đảm bảo thời gian thực hiện theo SLA.
 • Kiểm soát các văn bản, tờ trình liên quan đến tín dụng trước khi trình lên cấp có thẩm quyền; đảm bảo chặt chẽ, logic và tuân thủ các quy định hiện hành của Techcombank.
 • Phối hợp với SRMs/RMs để bảo vệ thành công hồ sơ trình cấp tín dụng trước các Cấp có thẩm quyền.
 • Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs/RMs và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.
 • Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kiểm tra sau vay đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ đínhúng quy đinh hiện hành của Techcombank và việc vận hành tín dụng không bị gián đoạn;
 • Phân công công việc và điều phối công việc để đảm bảo chất lượng khoản tín dụng sau giải ngân

Phê duyệt tờ trình cơ cấu/xử lý nợ và trình Phòng Kiểm soát tín 

 • dụng trước khi trình lên các Cấp phê duyệt.
 • Đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng

- Am hiểu lĩnh vực ngân hàng

- Kinh nghiệm (tối thiểu) trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ưu tiên tại các tổ chức nước ngoài

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

- Am hiểu các kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại;

- Hiểu về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng

- Nguyên tắc cơ bản phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, dòng tiền

- Quản lý nợ xấu và phương án thu hồi

3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.