Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên CareerBuilder VN

Giám đốc Phân tích tín dụng - EB - MSB (Mới)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) Hồ Chí Minh

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, QTKD, Kinh tế và các ngành nghề khác có liên quan (Cấp độ 3)
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh mức độ Trung bình. Toeic 300-450 (Cấp độ 2) hoặc tương đương
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành nghề có liên quan (Cấp độ 2)
 • Kinh nghiệm quản lý: Không

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về ngành Ngân hàng (Cấp độ 3)
 • Am hiểu về lĩnh vực tín dụng Ngân hàng (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về các sản phẩm tín dụng và phương thức cho vay Doanh nghiệp (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về tổ chức MSB (Cấp độ 2)

4. Năng lực:

 • Liêm chính trong công việc (Cấp độ 2)
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức (Cấp độ 2)
 • Khả năng chủ động trong công việc (Cấp độ 2)
 • Khả năng tư duy lô gic (Cấp độ 2)
 • Khả năng lập Kế hoạch và Tổ chức (Cấp độ 2)
 • Khả năng đánh giá vấn đề (Cấp độ 2)
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ đối tác (Cấp độ 2)
 • Khả năng điều tra thực địa (Cấp độ 2)
 • Khả năng phân tích, đánh giá BCTC, rủi ro tín dụng (Cấp độ 3)

5. Các yêu cầu khác: Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Quản lý Phê duyệt Tín dụng Doanh nghiệp Miền và các cấp Lãnh đạo (nếu có)

Phúc lợi
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • iếp nhận Hồ sơ trình cấp tín dụng qua Phiếu giao việc. Kiểm tra lại sắp xếp và sự đầy đủ của Danh mục Hồ sơ trình và phản hồi cho Đơn vị kinh doanh.
 • Đánh giá, phân tích về chân dung Khách hàng, nhu cầu cấp tín dụng của KH, thông qua Hồ sơ trình cấp Tín dụng và Báo cáo thẩm định Thông tin của Chuyên viên/Giám đốc thẩm định Thông tin.
 • Thực hiện việc Xếp hạng Khách hàng theo các Tiêu chí lựa chọn Khách hàng của MSB
 • Cấu trúc đề xuất tín dụng, lập Tờ trình đề xuất cấp tín dụng căn cứ theo các quy định, chương trình chính sách của MSB. Cùng các Đơn vị kinh doanh ký Tờ trình, gửi các cấp thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm báo cáo đề xuất cấp tín dụng theo yêu cầu cấp phê duyệt.
 • Quản lý việc lưu trữ Hồ sơ trình, phê duyệt bản mềm theo Quy trình. Phối hợp với Chuyên viên Điều phối và Quản trị Hiệu suất trong các công việc xử lý để bảo đảm đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ và hiệu suất một cách kịp thời và chính xác.
 • Đánh giá các khoản tín dụng theo quy định MSB hạn chế các khoản nợ xấu tại Phòng Quản lý
 • Thực hiện tổ chức công việc hợp lý, phê duyệt hiệu quả theo tiêu chuẩn của quy tình tín dụng và định mức được giao
 • Tổ chức và phối hợp hướng dẫn đơn vị Kinh doanh trong việc thu thập hồ sơ, quản lý tín dụng và thúc đẩy kinh doanh trong phân khúc chịu trách nhiệm đánh giá và đảm bảo tuân thủ quy định về cấp tín dụng tại MSB

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, QTKD, Kinh tế và các ngành nghề khác có liên quan (Cấp độ 3)
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh mức độ Trung bình. Toeic 300-450 (Cấp độ 2) hoặc tương đương
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng hoặc ngành nghề có liên quan (Cấp độ 2)
 • Kinh nghiệm quản lý: Không

3. Kiến thức:

 • Am hiểu về ngành Ngân hàng (Cấp độ 3)
 • Am hiểu về lĩnh vực tín dụng Ngân hàng (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về các sản phẩm tín dụng và phương thức cho vay Doanh nghiệp (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về chính sách, quy định, quy trình trong hoạt động cấp tín dụng Doanh nghiệp (Cấp độ 2)
 • Am hiểu về tổ chức MSB (Cấp độ 2)

4. Năng lực:

 • Liêm chính trong công việc (Cấp độ 2)
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức (Cấp độ 2)
 • Khả năng chủ động trong công việc (Cấp độ 2)
 • Khả năng tư duy lô gic (Cấp độ 2)
 • Khả năng lập Kế hoạch và Tổ chức (Cấp độ 2)
 • Khả năng đánh giá vấn đề (Cấp độ 2)
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ đối tác (Cấp độ 2)
 • Khả năng điều tra thực địa (Cấp độ 2)
 • Khả năng phân tích, đánh giá BCTC, rủi ro tín dụng (Cấp độ 3)

5. Các yêu cầu khác: Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Quản lý Phê duyệt Tín dụng Doanh nghiệp Miền và các cấp Lãnh đạo (nếu có)

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - 3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.