Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Ngân hàng Á Châu ACB

HO - Giám đốc Phát triển sản phẩm Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngân hàng Á Châu ACB Hồ Chí Minh

Biên chế

Chịu trách nhiệm chính về hoạt động của sản phẩm (chỉ tiêu kinh doanh, kiểm soát, tổ chức, phân công công việc,…)

Xây dựng chiến lược, kế hoạch ơhats triển sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng

Thiết kế, cải tiến sản phẩm được phân công phù hợp với nhu cầu khách hàng và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong từng thời kỳ

Quản lý sản phẩm: theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện kế hoạch sản phẩm cảu các đơn vị trong toàn hệ thống, đánh giá hiệu quả sản phẩm và đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm …

Hỗ trợ bán hàng

  • Hướng dãn/giải đáp các thắc mắc của các đơn vị liên quan đến sản phẩm
  • Khảo sát, cập nhật lãi suất/phí của các ngân hàng trên thị trường liên quan đến sản phẩm
  • Xây dựng sổ tay sản phẩm được phân công, phối hợp xây dựng tài liệu liên quan cho các Hội thảo/Hội nghị (nếu có),…
  • Hỗ trợ, quảng bá, marketing sản phẩm

Đào tạo nghiệp vụ sản phẩm cho toàn hệ thống

Trình độ:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
  • Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng

Kinh nghiệm làm việc:

  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và 02 năm liên quan đến lĩnh vực phụ trách

Kiến thức:

  • Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực phụ trách
  • Kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan trong lĩnh vực phụ trách
  • Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến khách hàng doanh nghiệp
5 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.