Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên SeABank

Giám Đốc Phát triển kênh đối tác và Quản lý bán chéo đối tác chiến lược - KV Miền Nam

SeABank Hồ Chí Minh

Biên chế

Chức năng chính:

Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển quan hệ đối tác của Ngân hàng thông qua các Đơn vị quản lý khách hàng khách hàng chiến lược, khách hàng doanh nghiệp lớn từ đó tìm kiếm và xác định các cơ hội thu hút khách hàng mới; bán thêm, bán chéo các sản phẩm tài chính cá nhân nhằm tối ưu hóa giá trị cho đối tác, khách hàng cũng như lợi nhuận cho Ngân hàng

Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách tiêu chuẩn dành cho đối tác và chính sách cho lực lượng phục vụ;

Nhiệm vụ cụ thể:

Chịu trách nhiệm triển khai Phát triển kênh đối tác và quản lý bán chéo qua đối tác chiến lược/FDI/TMCP

Xây dựng bản chào dịch vụ, phương án kinh doanh và quy trình làm việc với đối tác chiến lược và quy trình phối hợp nội bộ nhằm vận hành hiệu quả các chương trình hợp tác với đối tác và bán chéo cho các đối tác chiến lược/TMCP/FDI.

Phối hợp với các Khối kinh doanh quản lý và phát triển quan hệ hợp tác với đối tác chiến lược/TMCP/FDI một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Tìm kiếm, đánh giá tiềm năng và đưa ra phương án hợp tác với các đối tác chiến lược/TMCP/FDI của Ngân hàng.

Phối hợp với các Khối kinh doanh trong việc phân tích, đánh giá tiềm năng và xác định cơ hội với từng nhóm đối tác chiến lược/TMCP/FDI để xây dựng kế hoạch kinh doanh, chương trình bán chéo cho cán bộ nhân viên của đối tác.

Quản lý danh mục các bộ phận, nhân viên của các đối tác thực hiện bán chéo qua Khối KHCN, đánh giá tiềm năng khai thác để xây dựng các chương trình bán chéo, bán thêm phù hợp.

Phối hợp với các Khối kinh doanh, Đơn vị hỗ trợ và Trung tâm phát triển sản phẩm trong việc xây dựng, điều chỉnh gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của đối tác cũng như định hướng phát triển của Ngân hàng.

Xây dựng kế hoạch bán hàng đối với mỗi đối tác chiến lược/TMCP/FDI và phối hợp với bộ phận phát triển kinh doanh trong việc giao chỉ tiêu và triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc sau bán.

Đầu mối xây dựng và điều phối các chiến dịch, chương trình marketing cho các KHCN khai thác qua kênh đối tác chiến lược/TMCP/FDI.

Phối hợp với bộ phận phát triển kinh doanh xây dựng và triển khai mô hình tiếp thị phù hợp với từng đối tác chiến lược/TMCP/FDI.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh và bộ phận quản trị dữ liệu xây dựng tiêu chí đo lường, theo dõi, đánh giá hiệu quả hợp tác và triển khai qua đối tác và đưa ra các đề xuất, điều chỉnh phù hợp.

Quản lý và phát triển đội ngũ:

Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV mình quản lý….) đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng;

Đảm bảo tuân thủ chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs);

Xây dựng văn hóa làm việc chủ động, tích cực, phối hợp trong nội bộ Trung tâm KHCN, khối KHCN và các bộ phận khác ngoài khối có liên quan;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ Trung Tâm / GĐ Khối và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Trách nhiệm:      

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phát triển Kênh đối tác và Giao dịch KHCN , GĐ Khối KHCN, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo chức danh đảm nhiệm.

  • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
  • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)
  • Kinh nghiệm: Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí chuyên viên phát triển đối tác (hoặc tương đương);
  • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật
  • Ngoại ngữ:  tiếng Anh (TOEIC từ 605 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
5 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.