Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên PVcomBank

Giám đốc Phát triển và Hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm Vùng, Khối KHCN ( Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng)

PVcomBank Hồ Chí Minh

Biên chế

Nhiệm vụ chuyên môn:

1. Quản lý bán hàng

•Triển khai chính sách, chiến dịch bán hàng tới Vùng, ĐVKD

•Phối hợp cùng với Đối tác bảo hiểm để lên kế hoạch đào tạo cho CBNV tại các ĐVKD định kỳ và khi cần thiết

•Hỗ trợ giám sát và đánh giá chất lượng đội ngũ tư vấn chuyên biệt bảo hiểm tại ĐVKD và có đề xuất thay đổi nhân sự nếu cần thiết để đảm bảo chất lượng tư vấn cho KH

•Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh của Vùng, ĐVKD được giao phụ trách với Đối tác bảo hiểm

2. Quản lý mối quan hệ

•Xây dựng mối quan hệ tốt với Vùng, ĐVKD được giao phụ trách

•Xây dựng mối quan hệ với từng Đối tác bảo hiểm để đảm bảo sự hỗ trợ cho ĐVKD kịp thời khi cần thiết

3. Quản lý thúc đẩy kinh doanh

•Phối hợp với Đối tác bảo hiểm xây dựng và triển khai hoạt động thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm đối với từng ĐVKD trong Vùng hàng tuần/tháng

•Đảm bảo các hoạt động thúc đẩy kinh doanh thực hiện đúng như kế hoạch triển khai

•Rà soát & đánh giá từng hoạt động thúc đẩy kinh doanh tại ĐVKD trong khu vực để đảm bảo chất lượng của từng hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho ĐVKD

4.  Quản lý hoạt động đào tạo

•Phối hợp với Đối tác bảo hiểm lên kế hoạch đào tạo định kỳ cho CBNV tại ĐVKD về sản phẩm, kỹ năng bán hàng

•Chịu trách nhiệm tổ chức các hội thảo bán hàng tại Vùng, ĐVKD

Nhiệm vụ quản lý:

•Đánh giá năng suất bán hàng, đào tạo, phát triển đội ngũ RM Banca

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng HTBH phân công

•Bằng cấp: Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế; bảo hiểm,…

•Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Am hiểu về hoạt động ngân hàng, bảo hiểm liên kết. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và 2 năm trong lĩnh vực bảo hiểm

•Kỹ năng, phẩm chất: Có kỹ năng lập kế hoạch, quản trị dự án, quản lý sự thay đổi. Kỹ năng lập và quản lý ngân sách, giao tiếp và thuyết trình tốt, tiếng Anh giao tiếp

3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.