Link to App StoreLink to Play Store

Giám đốc Phát triển đối tác thẻ - RB - MSB - 1O075

M-TalentHà Nội
Biên chế
16 ngày trước, từ M-Talent

1. Quản lý, điều hành hoạt động bộ phận

 • Xây dựng chiến lược phát triển và kết nối đối tác cung cấp thêm giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân;
 • Tìm kiếm, đàm phán, liên kết, hợp tác với đối tác nhằm đa dạng hóa/ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm;
 • Chỉ đạo xử lý các nghiệp vụ, thủ tục, quy trình liên quan đến hợp tác đối tác;
 • Theo dõi và quản lý tình hình triển khai các hoạt động với đối tác

2. Quản lý và Phát triển nhân sự

 • Quản lý, phân công công việc, giám sát,  đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhân viên trong đơn vị. Bố trí cán bộ nhân viên trong trung tâm với các công việc nghiệp vụ phù hợp với năng lực chuyên môn của từng cá nhân và yêu cầu công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.  Tổ chức, điều phối việc triển khai kế hoạch hành động đã được phê duyệt và báo cáo tình hình thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cán bộ nhân viên trong đơn vị và tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm Đào tạo, TNTalent. Tham gia tư vấn/trực tiếp đào tạo các khóa học về sản phẩm trên toàn hệ thống. Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan.
 • Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện,hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

3. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro

 • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành,  phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
 • Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Lãnh đạo ; xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm.

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan
 • Ngoại ngữ: TOEIC tối thiểu 650
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, sản phẩm thẻ, bán hàng.
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý.

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung: Hiểu biết các kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan hoạt động thẻ thanh toán Ngân hàng;
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thẻ và marketing

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc, gắn bó với tổ chức
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp & truyền thông
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng tư duy chiến lược, Khả năng đánh giá và ra quyết định, khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng đàm phán, khả năng thích nghi
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.