Tên việc làmĐịa điểm

Giám đốc nhóm Chuyên gia và đánh giá chất lượng QTRR Hoạt động (Mới)

Techcombank Hà Nội
 • Có trình độ Đại học trở lên các ngành kinh tế có liên quan (tài chính ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán, kế toán, luật). Ưu tiên trình độ trên đại học các nghành kinh tế liên quan
 • Nắm vững các nguyên tắc quản lý và kiểm soát rủi ro vận hành
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động vận hành (Operations) ngân hàng
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ngân hàng trong đó có ít nhất 5 năm trong các mảng hoạt động vận hành ngân hàng và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Kiến thức chuyên môn
 •  - Am hiểu hệ thống TCB
 •  - Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
 •  - Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị
 • Kinh nghiệm : Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ngân hàng trong đó có ít nhất 5 năm trong các mảng hoạt động vận hành ngân hàng và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Nắm vững các nguyên tắc quản lý và kiểm soát rủi ro hoạt động
 • Có khả năng vận dụng và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động ngân hàng
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về cấc mảng hoạt động vận hành (Operations) ngân hàng
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng phân tích, định lượng
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 1. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong đơn vị, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 2. Chịu trách nhiệm lập các báo cáo đánh giá phân tích chuyên sâu trạng thái rủi ro của từng tiểu loại rủi ro và hiệu quả QTRR của toàn hệ thống.
 3. Có ý kiến chuyên gia cho các trạng thái rủi ro phát sinh và hiệu quả hoạt động của các giải pháp giảm thiểu rủi ro áp dụng.
 4. Đánh giá các sự kiện rủi ro, đề xuất phương án và giải pháp, đánh giá hiệu quả hoạt động của của các phương thức giảm thiểu rủi ro áp dụng.
 5. Thực hiện các báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rẽ của rủi ro hoạt động phát sinh và biện pháp phòng ngừa giảm thiểu RRHĐ.
 6. Nghiên cứu đề xuất các phương thức đánh giá các rủi ro trọng yếu toàn hệ thống và đưa ra các yêu cầu quản lý cho các tiểu loại RRHĐ trọng yếu bao gồm các qui trình, chính sách, phương thức quản trị và các yêu cầu tối thiểu nhằm giảm thiểu và quản lý rủi ro.
 7. Xây dựng danh mục các kịch bản sự kiện rủi ro trọng yếu hàng năm, các danh mục sự kiện rủi ro bất thường và các kế hoạch giảm thiểu rủi ro.
 8. Lựa chọn các kịch bản và các chỉ số kiểm tra sức chịu đựng RRHĐ, thực hiện báo cáo kiểm tra sức chịu đựng cho các trạng thái RRHĐ bên ngoài và bên trong Techcombank.
 9. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị rủi ro hoạt động.
 • Có trình độ Đại học trở lên các ngành kinh tế có liên quan (tài chính ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán, kế toán, luật). Ưu tiên trình độ trên đại học các nghành kinh tế liên quan
 • Nắm vững các nguyên tắc quản lý và kiểm soát rủi ro vận hành
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động vận hành (Operations) ngân hàng
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ngân hàng trong đó có ít nhất 5 năm trong các mảng hoạt động vận hành ngân hàng và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Kiến thức chuyên môn
 •  - Am hiểu hệ thống TCB
 •  - Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
 •  - Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị
 • Kinh nghiệm : Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm ngân hàng trong đó có ít nhất 5 năm trong các mảng hoạt động vận hành ngân hàng và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Nắm vững các nguyên tắc quản lý và kiểm soát rủi ro hoạt động
 • Có khả năng vận dụng và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động ngân hàng
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về cấc mảng hoạt động vận hành (Operations) ngân hàng
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng phân tích, định lượng
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - 25 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.