Link to App StoreLink to Play Store

Giám Đốc Nhân Sự

VHRSHải Phòng
Biên chế
Khoảng 2 tháng trước, từ VHRS
 • Máy tính xách tay
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Xác định, phân tích, hoạch định một cách có hệ thống nhu cầu của Tập đoàn về mặt nhân lực.

 • Đưa ra chiến lược nhân sự, chịu trách nhiệm về lập, phân bổ kế hoạch theo chiến lược, thực hiện triển khai đồng bộ, nhất quán trong toàn thể hệ thống các nhà máy.

 • Xác định, phân tích, hoạch định một cách có hệ thống nhu cầu của Tập đoàn về mặt nhân lực.

 • Đề xuất mô hình quản lý hiệu quả, tiếp cận được xu hướng nhân sự hiện đại.

 • Xác lập các số liệu cụ thể liên quan đến hiệu quả hoạt động nhân sự bao gồm các số đo về KPIs, chỉ số đánh giá năng lực nhân sự cấp quản lý, hiệu quả ROI.

 • Hợp tác với các Trưởng phòng Nhân sự Nhà máy để thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích và đánh giá.

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Nhân lực, Quản trị hoặc các ngành có liên quan 
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương cho các nhà máy có quy mô trên 500 nhân viên
 • Hiểu biết về SA 8000, Hệ thống ISO (ISO 9001, 14001, 30408. 30409…),
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.