Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên M Talent

Giám đốc Kiểm toán Định chế Tài chính và khối hỗ trợ cấp 3 - MSB

M Talent Hà Nội

Biên chế

1. Xây dựng chính sách, thủ tục Kiểm toán nội bộ:

 • Phân tích, đánh giá hiện trạng, đề xuất và triển khai và/hoặc phần công các thành viên trong nhóm triển khai xây dựng/sửa đổi/bổ sung các văn bản,chính sách, thủ tục liên quan đến hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả công việc
 • Xây dựng hồ sơ rủi ro cho hoạt động nghiệp vụ được phân công làm căn cứ xác định đối tượng, phạm vi và phương pháp kiểm toán.
 • Chủ động đề xuất, triển khai và/hoặc phân công các thành viên trong nhóm triển khai các sáng kiến cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và tiết kiệm chi phí.

2. Tổ chức thực hiện kiểm toán theo phân công
Hoàn thành số lượng các cuộc kiểm toán được giao theo kế hoạch hàng năm và đảm bảo chất lượng của các cuộc kiểm toán  (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp)

Đối với cuộc kiểm toán được phân công

 • Phân tích, đánh giá, xác định rủi ro và phân loại rủi ro cho từng quy trình, hoạt động của nghiệp vụ được phân công để xác định đối tượng, mục tiêu, phạm vi và phương pháp kiểm toán phù hợp.
 • Lập chương trình kiểm toán chi tiết cho từng cuộc kiểm toán và phân công nhiệm vụ cho mỗi kiểm toán viên.
 • Thống nhất chương trình kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.
 • Kiểm tra soát xét công việc nhóm kiểm toán ngay trong quá trình kiểm toán đảm bảo đầy đủ bằng chứng có tính thuyết phục cho các ý kiến đưa ra trong báo cáo kiểm toán
 • Soát xét tất cả các hồ sơ, tài liệu, quy trình và các thủ tục phức tạp.
 • Hướng dẫn kịp thời cho kiểm toán viên đối với các vấn đề chuyên môn phức tạp.
 • Giám sát liên tục và chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng của cuộc kiểm toán bảo đảm cuộc kiểm toán được thực hiện theo đúng chương trình kiểm toán và đảm bảo tiến độ.
 • Đảm bảo tính độc lập, khách quan của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.
 • Tổng hợp các vấn đề liên quan và lập báo cáo kiểm toán.
 • Phân tích kết quả kiểm toán, trao đổi các vấn đề phát hiện, kiến nghị và ký biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.
 • Báo cáo kịp thời cho Trưởng kiểm toán các rủi ro trọng yếu đề có phương án xử lý kịp thời.
 • Đánh giá kết quả thực hiện của  kiểm toán viên sau mỗi cuộc kiểm toán.

Đối với các Giám đốc kiểm toán được giao phụ trách nhóm kiểm toán viên nội bộ

 • Kiểm tra lại chương trình kiểm toán do Giám đốc kiểm toán/kiểm toán viên xây dựng trước mỗi cuộc kiểm toán bảo đảm chương trình kiểm toán có mục tiêu cụ thể kèm theo phương pháp kiểm toán chi tiết để đạt được mục tiêu, phân công công việc chi tiết có mốc thời gian hoàn thành cụ thể.
 • Soát xét lại giấy tờ làm việc của kiểm toán viên trong mỗi cuộc kiểm toán đảm bảo cán bộ kiểm toán tuân thủ chương trình kiểm toán đảm bảo các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thuyết phục
 • Đánh giá chất lượng của các cuộc kiểm toán, chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng công việc của cả nhóm kể cả các cuộc kiểm toán không tham gia trực tiếp.

3. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các chương trình kiểm toán đối với các quy trình, bộ phận, hoạt động ...có rủi ro cao hoặc chưa được kiểm toán, tối thiểu 01 chuyên đề/ năm

4. Thực hiện công tác giám sát từ xa đối với nghiệp vụ được phân công

 • Nhận biết, kiểm tra và/hoặc phân công cán bộ trong nhóm kiểm tra các giao dịch/nghiệp vụ lớn, bất thường, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời tới BKS, Trưởng kiểm toán các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hướng tới hoạt động của ngân hàng, tính tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Phân công cán bộ giám sát từng mảng nghiệp vụ, từng ĐVKD.
 • Định kỳ hàng ngày, hàng tháng thực hiện giám sát từ xa đối với các hoạt động thông qua hệ thống báo cáo, phân tích dữ liệu từ hệ thống và thông tin báo cáo quản trị và báo cáo cho BKS, Trưởng kiểm toán.
 • Theo dõi việc khắc phục các kiến nghị Kiểm toán nội bộ: Kiểm tra thời hạn nộp, nội dung báo cáo và kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán so với yêu cầu tại biên bản kiểm toán nội bộ; Xác nhận kết quả khắc phục của Đơn vị; Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả khắc phục; Định kỳ hàng quý tổng kết các tồn tại trọng yếu có tính hệ thống và tình hình khắc phục các tồn tại này.

5. Quản lý, hướng dẫn, đào tạo nhân sự được Trưởng kiểm toán giao phụ trách

 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá và đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với kiểm toán viên.
 • Hướng dẫn cho các kiểm toán viên những vẫn đề chuyên môn phức tạp.
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan.
 • Tổ chức đào tạo kiểm toán viên tối thiểu 02 buổi/ năm
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại đơn vị.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

6. Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị

 •  Đầu mối phối hợp với kiểm toán độc lập, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Trực tiếp lập báo cáo NHNN và/hoặc phân công CBNV trong nhóm thực hiện và kiểm soát nội dung báo cáo NHNN đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thể thức
 • Các công việc khác theo yêu cầu

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Tiếng Anh cơ bản

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán 

3. Kiến thức:

 • Là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng hoặc các lĩnh vực khác được giao phụ trách
 • Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị
 • Am hiểu về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng
 • Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ
 • Nắm rõ hầu hết khía cạnh, biến động của nghiệp vụ phụ trách

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Có khả năng lập kế hoạch và phân công công việc, quản lý quá trình thực hiện và phát triển con người.
 • Có khả năng đánh giá và đưa ra quyết định nhanh.
 • Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
 • Kỹ năng phân tích, trao đổi viết/nói, giao tiếp, và xây dựng mối quan hệ tốt.
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức tốt, xây dựng các mối quan hệ nhanh chóng, bền vững, hiệu quả.
 • Khả năng thuyết trình tốt.
 • Khả năng sáng tạo và cải tiến liên tục.
 • Khả năng triển khai xuất sắc.

5. Các yêu cầu khác:

 • Sức khỏe tốt, chịu được  tần suất đi lại nhiều, sẵn sàng đi công tác nếu được yêu cầu
 • Trung thực, liêm chính trong các hoạt động
 • Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc
khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.