Tên việc làmĐịa điểm

Giám đốc Dịch vụ Tài trợ Thương mại

SeABank Hà Nội

Biên chế

1. Chịu trách nhiệm kiểm soát và phê duyệt giao dịch tài trợ thương mại, sửa/ nợ chứng từ trong phạm vi được phân quyền theo quy định của SeABank từng thời kỳ.

a)Đảm bảo hồ sơ giao dịch phải đầy đủ, phù hợp, tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước và SeABank.

b)Đảm bảo hạch toán định khoản đúng nghiệp vụ phát sinh và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng.

c)Tuân thủ quy định cam kết chất lượng của TTTM

2. Phê duyệt bước cuối trên hệ thống SWIFT các điện trong phạm vi được ủy quyền.

3. Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm thuộc mảng nghiệp vụ phụ trách.

 1. Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ, tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền …và cam kết chất lượng dịch vụ .
 2. Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của Nhóm được giao quản lý theo định hướng hoạt động của Phòng.

4. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ TTTM phù hợp với yêu cầu quản lý của Ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ mới liên quan tới Tài trợ thương mại.

5. Hướng dẫn, tư vấn cho các Đơn vị liên quan/Khách hàng các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ Tài trợ thương mại trên toàn hệ thống.

6. Thay mặt Giám đốc Mảng Dịch vụ Tài trợ thương mại điều hành các hoạt động của Bộ phận khi Giám đốc Mảng DV TTTM vắng mặt.

7. Tham mưu, cố vấn, trợ giúp cho Giám đốc Mảng DV TTTM/Giám đốc Vận hành GDTTTC,ĐT và DVTT trong quá trình hoạt động và vận hành tại TTTM.

Trình độ học vấn:     

 • Tốt nghiệp Đại học/Thạc sỹ
 • Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương, Thanh toán quốc tế (Các trường Ngoại thương, Học viện ngân hàng, Kinh tế quốc dân).
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh nói, nghe hiểu và viết tốt
 • Sử dụng tốt các phần mềm tin học: Word, excel, Power Point, Visio…

Kinh nghiệm công tác:         

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài trợ thương mại.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí quản lý ở quy mô tương đương, hoặc 02 – 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý liền kề tại các ngân hàng/tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực tài trợ thương mại.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):     

 • Kỹ năng quản lý, điều hành, tổ chức và thực hiện công việc khoa học.
 • Kỹ năng tổng hợp, xử lý tình huống
 • Kỹ năng phân tích và ra quyết định chính xác và kịp thời
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Yêu cầu khác:           

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc. 
khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.