Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên M Talent

Giám đốc Bộ phận Ẩm thực - TNH

M Talent Hà Nội

Biên chế

1. Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy trình chính sách, xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ.
2. Xây dựng công cụ, chính sách đào tạo và phát triển nhân sự3. Tham vấn trong quá trình xây dựng hệ thống nhà hàng, phòng họp... đạt tiêu chuẩn phục vụ mà mô hình khách sạn đặt ra4. Phối hợp với các quản lý trong ban Vận Hành xây dựng một hệ thống vận hành xuyên suốt từ mô hình tập đoàn/ chuỗi cho tới từng khách sạn cụ thể5. Phối hợp với các Ban trên tập đoàn xây dựng và triển khai các hoạt động giới thiệu quảng bá các sản phẩm ẩm thực6. Đánh giá và điều chỉnh kịp thời các hoạt động nghiệp vụ đáp ứng với nhu cầu phát triển của chuỗi khách sạn.7. Xây dựng công tác quản lý chi phí và thúc đẩy doanh thu.8. Lập kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn 9. Xây dựng tốt mối quan hệ với đối tác và khách hàng

1. Trình độ:

- Học vấn: Cao Đẳng, Có chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhà hàng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp sử dụng độc lập
- Tin học: Thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Power point

2. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực  nhà hàng và khách sạn
- Kinh nghiệm quản lý: Ít nhất 5 năm cùng vị trí tương đương

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung: Hiểu rõ chuyên môn, nhìn nhận vấn đề theo logis, có các công cụ  tham chiếu thực tế. Chứng minh được quan điểm, quyết định
- Kiến thức chuyên môn:  Quản lý về nhà hàng chuyên nghiệp, có kiến thức tổng quan trong môi trường làm việc quốc tế

4. Năng lực:

- Năng lực hành vi/Thái độ: Tốt (năng lực quản lý/ lãnh đạo)
- Năng lực chung: Khả năng lãnh đạo và khuyến khích đội nhóm/tổ chức làm việc hướng tới mục tiêu chung
- Năng lực quản lý/lãnh đạo: Có trách nhiệm với mục tiêu chung, đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, kiểm soát rủi ro, chủ động quyết định, dựa trên giá trị cốt lõi của tập đoàn.
- Năng lực chuyên môn: Hoàn thành trách nhiệm phù hợp; với sự hướng dẫn cụ thể; tự chủ động trong quá trình thực hiện; xác định nguồn lực cần thiết và nhu cầu cho sự phát triển sắp tới của dự án; phối hợp với các phòng ban khác bất cứ khi nào có yêu cầu

5. Các yêu cầu khác:

- Nhiệt tình, kinh nghiệm, hiểu biết, trách nhiệm, tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Mục đích cao nhất hài lòng khách hàng, đồng hành phát triển bền vững với công ty, tập đoàn

4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.