Tên việc làmĐịa điểm

Giám đốc điều hành

VHRS Hồ Chí Minh

Biên chế

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Tour operation (quote creation, arrangement operation management)

Request from Hankyu Transit (in Japanese) to each country (Singapore / Malaysia / India

 Ask local operators in Nesiah / Vietnam) to confirm (Japanese or English)    work

. Employment system: Hankyu Travel International Singapore Pte Ltd employees

-Working hours: 8 am-5 pm (including 1 hour of lunch break) *

-Leave: Confirm (basically paid, same as Sick Leave common Vietnamese companies)

・ Holidays: Mon-Fri, Saturday works only in the morning. Follow the basic Vietnamese calendar for public holidays

-Salary: US $ 1,800-US $ 2,000-Depends on experience.

・ Experienced by travel agency and land operator

・ Japanese priority, reading and writing (including kanji)

・ English (Business English)

khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.