Tên việc làmĐịa điểm

Giám đốc điều hành trung tâm giáo dục

Navigos Search Hà Nội

Biên chế

  • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Học viện.
  • Tham gia xây dựng và mở trung tâm mới của học viện
  • Lập và thực thi các kế hoạch marketing, kiểm soát chất lượng nội bộ của cơ sở.
  • Duy trì sự hiện diện tại khu vực quản lý để đảm bảo nắm bắt và hiểu rõ nhu cầu khách hàng.
  • Huấn luyện năng lực, khả năng và kiến thức cho đội ngũ nhân viên.
  • Bao quát hoạt động đào tạo tại cơ sở, chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu của cơ sở.
  • Xây dựng và phát triển quan hệ với các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan chính quyền, báo chí truyền thông địa phương
khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.