Tên việc làmĐịa điểm

Frontend Developer

Iconic Hà Nội
  • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3.
  • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
  • Proficient understanding of client-side scripting and JavaScript frameworks, including jQuery.
  • Good understanding of libraries and frameworks, such as VueJS, AngularJS, KnockoutJS, ReactJS.
  • Good understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX, Axios.
  • Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them.
  • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git / Tfs/ Svn.
  • Good understanding of SEO principles and ensuring that application will adhere to them.
2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.