Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

FLC Group - Trưởng Nhóm Nghiên Cứu Chiến Lược

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP) Hà Nội

1. Lập kế hoạch, phân công công việc của nhóm, kiểm soát đánh soát hiệu quả công việc của từng nhân sự trong nhóm
2. Lên kế hoạch triển khai phân tích, nghiên cứu, xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn và đơn vị thành viên
3. Thu thập thông tin, thực hiện khảo sát, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu môi trường kinh tế vĩ mô, vi mô ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên
4. Nghiên cứu, phân tích định hướng các mô hình sản phẩm dịch vụ mới, phối hợp xây dựng các đề án phát triển sản phẩm, dịch vụ mới
5. Xây dựng và đề xuất mục tiêu, chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư tổng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn
6. Phối hợp với Phòng Kế hoạch hỗ trợ tổ chức triển khai chiến lược kinh doanh xuống đơn vị thành viên, theo dõi, đánh giá kết quả triển khai chiến lược kinh doanh của Tập đoàn, đơn vị thành viên;
7. Xây dựng, sàng lọc và mở rộng danh sách đối tác tư vấn chiến lược, đối tác nghiên cứu khảo sát thị trường và các đối tác khác liên quan đến hoạt động nghiên cứu chuyên sâu chiến lược kinh doanh của Tập đoàn
8. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị thành viên điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh tổng thể của Tập đoàn, đơn vị thành viên và tình hình kinh tế trong nước, thế giới

- Tốt nghiệp các chuyên ngành Tài chính, Đầu tư, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, kiểm toán
- Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí tương đương và cùng quy mô Tập đoàm đa ngành nghề
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo, ưu tiên thêm Tiếng Hàn và Tiếng Trung

VietnamWorks - khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.