Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Import - Export Staff (Urgent)

CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIETNAM Bắc Ninh

1. BROAD SCOPE:
- Coordinating and arranging export shipments according to committed customer and job requirements.
- Supporting the colleagues in solve all issued jobs from operation

2. ESSENTIAL DUTIES/ RESPONSIBILITIES:
• Receiving Production Plan from SEV and send to 3PLs to make exported plan.
• In charge of handling cargo via FWDR..
• Checking space of airlines base on 3PLs Export Planning for arranging SEV cargo daily.
• Receiving SEV D/O list from Production Planning team and send to 3PLs.
• Responsible for checking SR combine request from forwarder and sending to SEV.
• Make sure to combine maximize D/O for SR combine.
• Sending Customs Clearance request to ALSB.
• Requesting Inland Trucking from SEV to ALSB and ALSB to Noi Bai Airport.
• Following D/O list status to make sure all D/O will be ship out on time
• Contact 3PLs and related partner to handling SEV’s cargo without mistake.
• Responsible for receiving B/L from 3PLs. Check B/L details and send to SEV side.
• Daily generating AR/AP for settlement.
• Co-operative with colleagues to handle SEV cargo as well.
• Following requirement of Duties from Manager for finishing daily jobs.

1. EDUCATION / QUALIFICATION:
- University graduated/ main major: Logistics/ commercial/ trade/ accountant

2. EXPERIENCE:
- 1-2 years’ experience in Logistics filed

3. SKILLS:
- Data analysis, team working, system familiar, problem solving, reporting

VietnamWorks - khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.