Tên việc làmĐịa điểm

Engineer (iOS/Android/PHP/Javascript/.net)

Iconic Hà Nội
 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển hệ thống. (Tính kinh nghiệm từ khi làm nhân viên chính thức. Có thể tính cả kinh nghiệm khi làm freelancer)

Lập trình viên Android.

 • Multithreaded programming.
 • Reactive programming(e.g. RxJava).
 • Model-View-ViewModel architecture.
 • Clean code

Lập trình viên iOS.

 • Multithreaded programming.
 • Reactive programming(e.g. RxSwift).
 • Clean code

Lập trình viên PHP.

 • Có kiến thức sâu về Laravel Framework hoặc Framework khác.
 • Có kiến thức sâu về MVC, TypeScript, MySQL, SQL Server.
 • Lập trình hướng đối tượng.
 • Clean code.
 • Kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript
 • Node.js, Express.js…

Lập trình viên Javascript

 • Typescript
 • Lập trình object
 • Clean code
 • Kiến thức cơ bản về HTML, CSS

Lập trình viên .Net

 • Lập trình hướng đối tượng
 • Cleancode
 • C#, .NET Framework, .NET Core, MVC, Web API, Entity Framework, SQL
 • Kiến thức sâu rộng về Server
 • Kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript
 • Kiến thức cơ bản về kỹ thuật cloud (e.g. AWS, Azure)

*Yêu cầu chung

 • Sẵn sàng học thêm các ngôn ngữ lập trình mới.
 • Sẵn sàng thay đổi ngôn ngữ lập trình khi dự án yêu cầu.
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

*Ưu tiên:

 • Ưu tiên những ứng viên có nhiều kỹ năng. (Ứng viên có thể phát triển được cả ứng dụng iOS và Android. Ứng viên có thể phát triển được cả Front end và Server side bằng Javascript. Ứng viên có thể phát triển được cả ứng dụng smartphone và ứng dụng WEB…)
 • Ưu tiên những ứng viên có thể hỗ trợ/ đào tạo kỹ thuật cho người mới trong công ty.
 • Ưu tiên những ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
 • Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên.
 • Ưu tiên những ứng viên có thể đứng ra nhận yêu cầu từ phía Nhật Bản, sau đó phân việc lại cho các thành viên trong team. Đồng thời có thể báo cáo chính xác tình hình dự án cho phía Nhật Bản.
khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.