Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Hoteljob.vn

EXECUTIVE CHEF

CHICLAND Hotel Đà Nẵng Đà Nẵng
Mô tả công việc:

• To take full responsibility for the operation of Kitchen department.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ vận hành của bộ phận Bếp.

• To ensure all food are prepared, cooked and served as per hotel standards.

Đảm bảo mọi thức ăn được chuẩn bị, chế biến và phục vụ đúng theo tiêu chuẩn do khách sạn đề ra.

• To ensure all in coming goods must be prepared as per hygiene standards. Goods that are not subjected to immediately use must be stored as per procedure, preventing from being spoiled or broken and must be get in used within allowed limit.

Đảm bảo mọi hàng nhập phải được chuẩn bị đúng tiêu chuẩn vệ sinh. Nếu chưa sử dụng, phải được bảo quản đúng quy định, tránh hỏng hóc, và phải đưa vào sử dụng trong giới hạn cho phép.

• To ensure kitchen staffs must apply the correct recipe, established food processing procedure. The dishes must be decorated as per sample (if any), or looked attractive, beautiful and clean.

Đảm bảo nhân viên bếp phải áp dụng đúng công thức chế biến (recipe), quy trình chế biến đã được đề ra. Món ăn được trình bày đúng mẫu (nếu có), hoặc hấp dẫn, đẹp mắt, sạch sẽ.

• To regularly check the food processing and decorating in the kitchen as well as on the guest table.

Thường xuyên kiểm tra công việc chế biến và trình bày món ăn lúc còn trong bếp cũng như lúc bày lên bàn buffet / bàn khách.

• To ensure the food safety and hygiene in preservation, processing and serving. To regular communicate knowledge on food safety and hygiene to each of kitchen staffs.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu bảo quản, chế biến và phục vụ khách. Thường xuyên truyền đạt kiến thức về VSATTP tới từng nhân viên Bếp.

• To create new dishes following new trends and hotel concept.

Sáng tạo những món ăn mới theo thị hiếu và phong cách của khách sạn.

• To make video teaching kitchen apartment and F&B staffs about how to advice food for the customers.

Làm video đào tạo cho bộ phận bếp và nhân viên F&B biết cách tư vấn món ăn cho khách hàng.

• To build food cost under the standards and to propose saving cost solutions prevent the prodigal.

Xây dựng cost món ăn theo tiêu chuẩn và đề xuất biện pháp tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí.

• To cooperate with F&B department and other departments to prepare for meetings and events.

Hợp tác với bộ phận Ẩm thực và các bộ phận khác để chuẩn bị cho các hội nghị và sự kiện.

• To ensure periodic inventory count for regular stock, maintain good working condition for all kitchen equipment and machinery and check input – output goods and monthly and as required.

Đảm bảo số lượng hàng tồn kho định kỳ cho hàng tồn kho thường xuyên, duy trì tình trạng làm việc tốt cho tất cả các thiết bị và máy móc nhà bếp.

• To check input – output goods monthly and as required.

Kiểm kê hàng hóa xuất nhập tồn định kỳ hàng tháng và đột xuất.

• To ensure all equipment: fridge, cold store, knife, chopping board, etc… are all clean at all times and be ready for using.

Đảm bảo mọi trang thiết bị: tủ lạnh, tủ đông, dao, thớt... luôn được làm sạch sẽ, sẵn sàng cho việc sử dụng.

• To regularly check the hygiene of the kitchen, labour safety to wipe out germs as well as potential accident cause.

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh khu vực Bếp, an toàn lao động để tiêu diệt mầm mống gây bệnh cũng như các nguy cơ gây tai nạn.

• To set up plan and detail working schedule for department (monthly, quarterly, annually).

Lên kế hoạch và lịch hoạt động cụ thể cho bộ phận theo thời gian (tháng, quý, năm).

• To implement regulations of Tourism Department on sample storage.

Thực hiện đúng quy định của ngành Du lịch, của cơ sở về việc lưu mẫu.

• To attend meetings at the hotel, as well as host the periodic meeting with kitchen staffs.

Tham dự các cuộc họp tại khách sạn, cũng như triệu tập định kỳ các buổi họp giao ban với nhân viên bếp.

• To elaborate and follow the annual budget and target of the kitchen department.

Xây dựng và tuân theo ngân sách và mục tiêu hàng năm của bộ phận Bếp.

• To take responsibility of the kitchen expenses so that they are efficient and economical, manage the training program and development of the staff.

Chịu trách nhiệm về chi phí của bộ phận bếp sao cho hiệu quả, tiết kiệm, quản lý chương trình đào tạo và phát triển của nhân viên.

• To analyze the quality index and the customers’ comments, set up corrective actions and improvement plans.

Phân tích chỉ số chất lượng và phản hồi của khách hàng, thiết lập các hành động chính xác và kế hoạch cải thiện dịch vụ.

• To evaluate subordinates on staffs’ strength, weaknesses, development possibilities, to ensure and maintain the productivity level of employees.

Đánh giá nhân viên dưới quyền về các mặt mạnh, yếu và khả năng phát triển, đảm bảo và duy trí hiệu suất làm việc của nhân viên.

• To coach, train and update professional skills, mindset on hygiene for kitchen staffs, to keep track and evaluate the achievement of staffs, to implement appropriate rewarding and punishment.

Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, ý thức vệ sinh cho nhân viên Bếp, theo dõi và đánh giá kết quả đạt được của nhân viên, thực hiện các biện pháp thưởng phạt xứng đáng.

• To pay attention to expectation and working conditions of employee, to encourage and maintain proactive working environment that subjects to disciplinary, to supervise and check the implementation of procedures and regulation of the staff.

Quan tâm đến tư tưởng nguyện vọng và chế độ làm việc của nhân viên, động viên khuyến khích duy trì môi trường làm việc năng động nhiệt tình có kỷ luật, giám sát và kiểm tra tình hình chấp hành quy chế, nội quy của nhân viên.

• To serve as a role model to demonstrate approriate behaviors.

Đóng vai trò là hình mẫu để nhân viên noi theo.

Quyền lợi được hưởng:
• Get competitive salary and service charge/ Mức lương cạnh tranh và phí dịch vụ.

• Have annual leaves under the government policy/ Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật.

• Have 6 days off per month/ 6 ngày nghỉ hàng tháng.

• To be entitled to the prescribed social insurance/ Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

• Receive training and training for career development/ Được đào tạo và huấn luyện để phát triển nghề nghiệp.

• Other benefits under hotel policy/ Các chế độ khác theo chính sách của khách sạn.

Yêu cầu công việc:
• Education : Vocational certificate or diploma in professional cuisine.

Trình độ : Chứng chỉ nghề hoặc bằng cử nhân về ẩm thực chuyên nghiệp.

• Certification : Bachelor’s degree.

Chứng chỉ : Bằng cử nhân.

• Experience : At least 3 years - experience excutive (sous) chef in international and national 5 hotels & resorts.

Kinh nghiệm : Tối thiểu 3 năm tại vị trí bếp trưởng hoặc bếp phó tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao nội địa và quốc tế.

• Language : Ability to communicate fluently in English language, both verbally and in writing.

Ngôn ngữ : Có khả năng nói, viết trôi chảy bằng tiếng Anh.

• IT skills : Good in Microsoft office

Kỹ năng CNTT: Sử dụng thành thạo Microsoft office

• Other : Hard working, Be honest; Leadership and well organized; Active in work as well as ready to work under high pressure; Management skills; Thorough knowledge practical experience in implementing HACCP standards

Yêu cầu khác : Làm việc chăm chỉ; Trung thực; Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt; Năng động; Chịu được áp lực cao; Có kỹ năng quản lý; Có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế theo các tiêu chuẩn về VSATTP

Yêu cầu hồ sơ:
CHICLAND Hotel

Add: 210 Vo Nguyen Giap street, Da Nang

Email: **@chicland.vn

Hotline: 0236 223 2*** - Mr. Jeremy

Hoteljob.vn - khoảng 2 tháng trước
Lưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.