Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên FECON

Document controller (thành thạo tiếng Anh)

FECON - Hà Nội

1. Thực hiện các công tác hành chính của dự án

 • Soạn công văn, thư từ cần thiết theo yêu cầu của SM/PM
 • Chuyển các hồ sơ đi cần thiết sau khi SM/PM duyệt đến các bộ phận liên quan thực hiện
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các bên liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ
 • Tiếp nhận các hồ sơ đến từ các bên liên quan trình SM/PM kiểm tra, phê duyệt hoặc lưu trữ
 • Theo dõi chấm công kỹ sư BĐH tại dự án
 • Tiếp nhận, mua sắm VPP, công cụ dụng cụ cần thiết phục vụ dự án theo yêu cầu
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo đúng quy trình ISO của công ty
 • Sắp xếp, bố trí lịch làm việc, tiếp khách của BĐH với các bên liên quan
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán, tạm ứng cho BĐH

2. Hỗ trợ BĐH trong công tác hồ sơ giấy tờ hằng ngày

 • Theo dõi, cập nhật danh sách nhân sự tại công trình báo cáo SM/PM và chuyển thông tin cho phòng QLTC, ATLĐ và nhân sự phối hợp theo dõi
 • Hỗ trợ QC trong công tác hồ sơ, giấy tờ cần thiết

2. Quản lý tài sản, tiền mặt của BĐH

 • Quản lý tài sản của BĐH
 • Quản lý quỹ tiền mặt của BĐH

3. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

1. Kiến thức chuyên môn

 • Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng, hành chính, ngoại ngữ…
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát
 • Có thể soạn công văn giấy tờ bằng tiếng việt và ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án
 • Biết phân loại hồ sơ giấy tờ, hiểu biết và nắm vững quy trình ISO
 • Thành thạo trong công tác thư ký, hành chính VP

2. Kỹ năng công việc

 • Tổng hợp, sắp xếp: khá
 • Làm hồ sơ: khá
 • Có khả năng giao tiếp tốt

3. Kinh nghiệm tối thiểu

 • 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
8 tháng trước