Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên FECON

Document controller (thành thạo tiếng Anh)

FECON Hà Nội

1. Thực hiện các công tác hành chính của dự án

 • Soạn công văn, thư từ cần thiết theo yêu cầu của SM/PM
 • Chuyển các hồ sơ đi cần thiết sau khi SM/PM duyệt đến các bộ phận liên quan thực hiện
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các bên liên quan để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ
 • Tiếp nhận các hồ sơ đến từ các bên liên quan trình SM/PM kiểm tra, phê duyệt hoặc lưu trữ
 • Theo dõi chấm công kỹ sư BĐH tại dự án
 • Tiếp nhận, mua sắm VPP, công cụ dụng cụ cần thiết phục vụ dự án theo yêu cầu
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo đúng quy trình ISO của công ty
 • Sắp xếp, bố trí lịch làm việc, tiếp khách của BĐH với các bên liên quan
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán, tạm ứng cho BĐH

2. Hỗ trợ BĐH trong công tác hồ sơ giấy tờ hằng ngày

 • Theo dõi, cập nhật danh sách nhân sự tại công trình báo cáo SM/PM và chuyển thông tin cho phòng QLTC, ATLĐ và nhân sự phối hợp theo dõi
 • Hỗ trợ QC trong công tác hồ sơ, giấy tờ cần thiết

2. Quản lý tài sản, tiền mặt của BĐH

 • Quản lý tài sản của BĐH
 • Quản lý quỹ tiền mặt của BĐH

3. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

1. Kiến thức chuyên môn

 • Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng, hành chính, ngoại ngữ…
 • Giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát
 • Có thể soạn công văn giấy tờ bằng tiếng việt và ngoại ngữ khác theo yêu cầu dự án
 • Biết phân loại hồ sơ giấy tờ, hiểu biết và nắm vững quy trình ISO
 • Thành thạo trong công tác thư ký, hành chính VP

2. Kỹ năng công việc

 • Tổng hợp, sắp xếp: khá
 • Làm hồ sơ: khá
 • Có khả năng giao tiếp tốt

3. Kinh nghiệm tối thiểu

 • 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
11 tháng trước