Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm

Director of Sales

CHICLAND Hotel Đà Nẵng Đà Nẵng
Mô tả công việc:
• To take full responsibility for the operation of Sales department.
Chịu trách nhiệm về toàn bộ vận hành của bộ phận Kinh doanh.
• To assign staffs to implement business plan. To assign sales team in each market, target client, maximize revenue and client from the current market, to extend new and potential market.
Chỉ đạo nhân viên cùng thực hiện kế hoạch kinh doanh. Tổ chức phân công đội ngũ bán hàng theo từng thị trường, từng đối tượng khách hàng mục tiêu, tối đa hoá doanh số và lượng khách khai thác từ những khách hàng (thị trường) hiện hữu, mở rộng thêm khách hàng (thị trường) mới, tiềm năng.
• To establish close relationship with target client such as companies, travel agents, airline companies, representative office, association, etc…
• Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các khách hàng mục tiêu như công ty, hãng lữ hành, hãng máy bay, văn phòng đại diện, hiệp hội…
• To consolidate agreement and commitment with client and client’s request, to give guidance and check the implementation of relating departments to those commitments and requirements.
Tổng hợp các thoả thuận cam kết với khách hàng và những yêu cầu của khách hàng, chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các bộ phận liên quan đối với các cam kết và những yêu cầu này.
• To deploy approaching measures to staying guest at the hotel to collect comments and evaluation on guest’s satisfaction to hotel’s products and services.
Triển khai các biện pháp tiếp cận khách đang lưu trú tại khách sạn để thu thập ý kiến và đánh giá về sự thoả mãn và hài lòng của khách đối với sản phẩm và dịch vụ của khách sạn.
• To resolve guest’s inquiry.
Giải quyết những vấn đề phản ảnh của khách.
• To build and to take responsilibity for hotel monthly and annual business plans for the department and the hotel, to supervise the usage of budget and control selling cost of department.
Xây dựng và chịu trách nhiệm về các kế hoạch kinh doanh hàng tháng và hàng năm của bộ phận và khách sạn, giám sát việc sử dụng ngân sách và kiểm soát chi phí bán hàng của bộ phận.
• To provide precisely periodic reports on business status, expenses usage to Board of Director and General Director as per regulation.
Cung cấp chính xác những báo cáo về tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng chi phí cho Ban Giám đốc và Tổng Quản lý định kỳ theo quy định.
• To maintain professional working manner, appropriate behavior in dealing with guest and colleagues, elegant appearance.
Giữ tác phong làm việc chuyên nghiệp, giao tiếp ứng xử có văn hoá đối với khách hàng và đồng nghiệp, hình thức bề ngoài lịch sự văn minh.
• To attend meetings at the hotel, as well as host the periodic meeting with Sales staffs.
Tham dự các cuộc họp tại khách sạn, cũng như triệu tập định kỳ các buổi họp giao ban với nhân viên Kinh doanh.
• To elaborate and follow the annual budget and target of the Sales department.
Xây dựng và tuân theo ngân sách và mục tiêu hàng năm của bộ phận Kinh doanh.
• To take responsibility of the kitchen expenses, manage the training program and development of the staffs.
Chịu trách nhiệm về chi phí của bộ phận Kinh doanh, quản lý chương trình đào tạo và phát triển của nhân viên.
• To analyze the quality index and the customers’ comments, set up corrective actions and improvement plans.
Phân tích chỉ số chất lượng và phản hồi của khách hàng, thiết lập các hành động chính xác và kế hoạch cải thiện dịch vụ.
• To evaluate subordinates on staffs’ strength, weaknesses, development possibilities, to ensure and maintain the productivity level of employees.
Đánh giá nhân viên dưới quyền về các mặt mạnh, yếu và khả năng phát triển, đảm bảo và duy trí hiệu suất làm việc của nhân viên.
• To coach, train and update professional skills for staffs, to keep track and evaluate the achievement of staffs, to implement appropriate rewarding and punishment.
Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, theo dõi và đánh giá kết quả đạt được của nhân viên, thực hiện các biện pháp thưởng phạt xứng đáng.
• To pay attention to expectation and working conditions of employee, to encourage and maintain proactive working environment that subjects to disciplinary, to supervise and check the implementation of procedures and regulation of the staffs.
Quan tâm đến tư tưởng nguyện vọng và chế độ làm việc của nhân viên, động viên khuyến khích duy trì môi trường làm việc năng động nhiệt tình có kỷ luật, giám sát và kiểm tra tình hình chấp hành quy chế, nội quy của nhân viên.
• To serve as a role model to demonstrate approriate behaviors.
Đóng vai trò là hình mẫu để nhân viên noi theo.Quyền lợi được hưởng:
• Get competitive salary and service charge/ Mức lương cạnh tranh và phí dịch vụ.

• Have annual leaves under the government policy/ Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật.

• Have 6 days off per month/ 6 ngày nghỉ hàng tháng.

• To be entitled to the prescribed social insurance/ Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

• Receive training and training for career development/ Được đào tạo và huấn luyện để phát triển nghề nghiệp.

• Other benefits under hotel policy/ Các chế độ khác theo chính sách của khách sạn.

Yêu cầu công việc:

• Education : Vocational certificate or Bachelor in Sales or related field

Trình độ : Chứng chỉ nghề hoặc bằng cử nhân về kinh doanh hoặc lĩnh vực có liên quan.

• Experience : At least 3 years - experience in the same position in international and national 5 hotels & resorts.

Kinh nghiệm : Tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao nội địa và quốc tế.

• Language : Ability to communicate fluently in English language, both verbally and in writing.

Ngôn ngữ : Có khả năng nói, viết trôi chảy bằng tiếng Anh.

• IT skills : Good in Microsoft office

Kỹ năng CNTT: Sử dụng thành thạo Microsoft office

• Other : Hard working, Be honest; Leadership and well organized; Active in work as well as ready to work under high pressure; Management skills; Thorough knowledge practical experience in implementing HACCP standards

Yêu cầu khác : Làm việc chăm chỉ; Trung thực; Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt; Năng động; Chịu được áp lực cao; Có kỹ năng quản lý; Có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế theo các tiêu chuẩn về VSATTP

Yêu cầu hồ sơ:
CHICLAND Hotel

Add: 210 Vo Nguyen Giap street, Da Nang

Email: **@chicland.vn

Hotline: 0236 223 2*** - Mr. Jeremy

Hoteljob.vn - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơLưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.