Link to App StoreLink to Play Store

Dealer Principal

Focus ConsultingBình Dương
7 ngày trước, từ Focus Consulting

• Have 5+ year experiences working with automotive retail experience in a senior management role with a sizeable business.

• Have very clear understanding of the sales process and obviously marketing related, sales orientated individual

• Good of English command

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.