Link to App StoreLink to Play Store

Logistics Operation and Customs Officer

Navigos SearchHà Nội
Hợp đồng
11 ngày trước, từ Navigos Search

- Work under the direct control of the Japanese manager

- Arrange import / export and domestic transportation

- Do customs clearance

- Prepare summary of monthly receipt / payment amount

- Solve the issues during the process

- Collaborate and report to Ho Chi Minh Headquarters

- Do general affairs tasks and other related business

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.