Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Xúc tiến Đầu tư (Mới)

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Hồ Chí Minh

1. Tham gia thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư

 • Tham gia thực hiện công tác xúc tiến đầu tư
 • Tiên phong nghiên cứu, tìm hiểu, tổng hợp những thông tin của các đối tác trong và ngoài nước
 • Tìm kiếm thị trường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
 • Tham mưu, tư vấn, đề xuất cho BLĐ những đối tác phù hợp trong và ngoài nước

2. Theo dõi, quản lý danh mục đầu tư. Xây dựng cấu trúc đầu tư an toàn, hiệu quả

 • Theo dõi danh mục đầu tư, đề xuất danh mục đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả
 • Quản lý, ghi nhận và theo dõi sự biến động của danh mục đầu tư của công ty
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, định kỳ báo cáo Ban Lãnh đạo
 • Phối hợp Bộ phận Tài chính tham mưu cho BLĐ trong việc triển khai các kế hoạch đầu tư tài chính cho các công ty thành viên
 • Tổng hơp, theo dõi, ghi nhận việc thực hiện chia cổ tức, chia thưởng cho cổ đông công ty. Tham mưu BLĐ các giải pháp chia cổ tức, chia thưởng của công ty thành viên
 • Tham gia xây dựng quy trình đầu tư và các quy trình nghiệp cụ có liên quan

3. Thực hiện chức năng quản lý người đại diện vốn đầu tư. Đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin giữa Người đại diện và TNG

 • Quản lý danh sách người đại diện vốn nhóm công tác quản trị và nhóm công tác điều hành
 • Làm đầu mối thông tin các chủ trương, định hướng, chính sách của Công ty đến người đại diện, liên hệ công việc và tham mưu cho người đại diện trong công tác quản lý theo đúng chức năng công tác đại diện
 • Tiếp nhận báo cáo/ý kiến của người đại diện; xin ý kiến HĐQT và phản hồi cho người đại diện.
Phúc lợi
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

1. Tham gia thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư

 • Tham gia thực hiện công tác xúc tiến đầu tư
 • Tiên phong nghiên cứu, tìm hiểu, tổng hợp những thông tin của các đối tác trong và ngoài nước
 • Tìm kiếm thị trường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
 • Tham mưu, tư vấn, đề xuất cho BLĐ những đối tác phù hợp trong và ngoài nước

2. Theo dõi, quản lý danh mục đầu tư. Xây dựng cấu trúc đầu tư an toàn, hiệu quả

 • Theo dõi danh mục đầu tư, đề xuất danh mục đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả
 • Quản lý, ghi nhận và theo dõi sự biến động của danh mục đầu tư của công ty
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư, định kỳ báo cáo Ban Lãnh đạo
 • Phối hợp Bộ phận Tài chính tham mưu cho BLĐ trong việc triển khai các kế hoạch đầu tư tài chính cho các công ty thành viên
 • Tổng hơp, theo dõi, ghi nhận việc thực hiện chia cổ tức, chia thưởng cho cổ đông công ty. Tham mưu BLĐ các giải pháp chia cổ tức, chia thưởng của công ty thành viên
 • Tham gia xây dựng quy trình đầu tư và các quy trình nghiệp cụ có liên quan

3. Thực hiện chức năng quản lý người đại diện vốn đầu tư. Đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin giữa Người đại diện và TNG

 • Quản lý danh sách người đại diện vốn nhóm công tác quản trị và nhóm công tác điều hành
 • Làm đầu mối thông tin các chủ trương, định hướng, chính sách của Công ty đến người đại diện, liên hệ công việc và tham mưu cho người đại diện trong công tác quản lý theo đúng chức năng công tác đại diện
 • Tiếp nhận báo cáo/ý kiến của người đại diện; xin ý kiến HĐQT và phản hồi cho người đại diện.

Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành QTKD/Tài chính/ Xây dựng/ Luật….

Tối thiểu 5  năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến vị trí chức danh tại MTCV này, có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn

Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật Xây dựng, Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, các bộ luật liên quan ngành điện- năng lượng...

 • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơLưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.