Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu Phát triển sản phẩm, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân

PVcomBank Hà Nội

Biên chế

Nhiệm vụ chuyên môn:
•Đầu mối triển khai công tác phát triển sản phẩm (cho vay, huy động, dịch vụ) phục vụ KH m.SME, HKD
•Xây dựng/ sửa đổi/ loại bỏ các sản phẩm, làm mới chu kỳ các sản phẩm được giao quản lý
•Giám sát hiệu quả của sản phẩm
•Trợ giúp Trưởng/ Phó Phòng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiên cứu đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất
•Hỗ trợ ĐVKD trong công tác triển khai, xử lý các tình huống liên quan đến sản phẩm quản lý
•Đào tạo lực lượng bán về chính sách, sản phẩm Thực hiện các công việc khác: Theo phân công của Lãnh đạo Phòng m.SME

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc các trường thuộc Khối kinh tế, Tài chính - Ngân hàng,… Kinh nghiệm chuyên môn: Am hiểu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở Bộ phận kinh doanh và 2 năm kinh nghiệm tại Bộ phận phát triển sản phẩm phân khúc SME/ m.SME/ HKD tại các Ngân hàng Kỹ năng, phẩm chất:
•Kỹ năng phân tích thị trường, khả năng viết tốt
•Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
•Kỹ năng giao tiếp và đọc hiểu Tiếng Anh tốt

khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.