Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) - Khối Quản trị rủi ro

Ngân Hàng Quốc Dân Hà Nội

NHIỆM VỤ CHÍNH:

  • Xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
  • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định mô hình;
  • Phối hợp với các Khối/Phòng, ban liên quan triển khai ứng dụng kết quả hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
  • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai công cụ đo lường, quản trị rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống, báo cáo kiểm định mô hình;
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công;
  • Thực hiện các báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của cấp lãnh đạo.

YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán kinh tế, Thống kê …
  • Kinh nghiệm ít nhất 1 năm về công tác tín dụng, quản trị rủi ro, thẩm định tín dụng, phát triển sản phẩm tín dụng trong ngân hàng hoặc kinh nghiệm về việc phát triển và xây dựng mô hình công cụ QTRR tín dụng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Base II;
  • Am hiểu các quy định, thông lệ, quy trình, chính sách và thông lệ trong lĩnh vực tín dụng của ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng;
  • Khả năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại vấn đề rủi ro tín dụng trong các văn bản
khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.