Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Techcombank

Chuyên viên thu hồi nợ tín chấp tại Hà Nội

Techcombank Hà Nội

Biên chế

I. Mục tiêu: 

- Xử lý nợ hiệu quả trong thời hạn quản lý được quy định trong từng thời kỳ đối với các khách hàng được giao theo đúng quy định của pháp luật, của Techcombank AMC và của Bên chuyển giao khoản nợ.
- Tham mưu cho trưởng nhóm các phương thức xử lý nợ một cách có hiệu quả; Đề xuất chuyển khoản nợ sang các bộ phận khác theo quy định dựa trên sự đánh giá đúng đắn và chính xác
- Theo dõi và phối hợp với các cán bộ, chuyên viên thuộc các chi nhánh của Techcombank/đối tác. 

II. Quy định về tuân thủ:

- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.
- Thực hiện công việc theo sự phân công của lãnh đạo có thẩm quyền.

III. Trách nhiệm:

1. Trong hoạt động xử lý nợ : 
 - Tham gia đầy đủ, tích cực 100% các chương trình đào tạo tập trung của Phòng/Trung tâm/Công ty.
 - Thực hiện nghiêm túc các bài kiểm tra năng lực trong quá trình làm việc.
 - Tích cực lắng nghe, quan sát và rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ cấp quản lý.
 - Thực hiện tác nghiệp đối với các khách hàng thuộc danh sách quản lý đảm bảo quy định của Công ty/Bên chuyển giao khoản nợ, cập nhật chi tiết về tác nghiệp và thông tin thu thập được về khách hàng và người thân/người tham chiếu vào hệ thống quản lý do Công ty quy định.
 - Triển khai phương án xử lý nợ hiệu quả đối với khách hàng sau khi có phê duyệt của Cấp có thẩm quyền.
 - Xử lý khiếu nại đối với các khách hàng thuộc trách nhiệm quản lý
2. Trong hoạt động tham mưu
Tham mưu cho trưởng nhóm/ trưởng phòng về :
 - Phương án xử lý nợ phù hợp
 - Hỗ trợ phối hợp với pháp chế theo dõi những thay đổi về pháp luật.
 - Hỗ trợ đào tạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác xử lý nợ. 
 - Kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý CBNV Techcombank có sai phạm.
 - Tham mưu cho Cấp lãnh đạo về các vấn đề phát hiện trong quá trình xử lý nợ bắt nguồn từ quá trình thẩm định, giải ngân... để có sự phản hồi cho Bên Chuyển giao khoản nợ nhằm hoàn thiện quy trình, hạn chế rủi ro phát sinh. 
3. Trong hoạt động hướng dẫn và phối hợp về nghiệp vụ xử lý nợ: 
- Tư vấn cho các Đơn vị trong toàn hệ thống theo chỉ đạo của cấp trên về những vấn đề pháp lý liên quan đến công tác xử lý nợ. ;
- Phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện các phương án xử lý nợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Phối hợp với Đơn vị/Bộ phận làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác thu hồi, xử lý nợ;
- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc điều tra, xác minh các trường hợp giả mạo

IV. Báo cáo công việc:

• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Trưởng nhóm, Trưởng phòng
• Cấp báo cáo trực tiếp: Không có
• Quan hệ nội bộ: Các Phòng/nhóm nghiệp vụ thuộc trung tâm thu hồi nợ Tín chấp và các phòng ban khác
• Quan hệ bên ngoài:  
- Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank;  
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyên như Chính quyền địa phương, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án,...
- Các tổ chức cá nhân có liên quan khác

V. Kinh nghiệm và năng lực:

  • Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng/ Đại học.
  • Có tư duy logic, kỹ năng đàm phán và làm việc nhóm.
  • Trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi.
  • Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.