Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Thi hành án (Mới)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB ) Hà Nội

1. Tiếp nhận thẩm định hồ sơ và trình phương án xử lý 
Thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của cấp Chuyên viên trong việc nghiên cứu hồ sơ thi hành án theo sự phân công của Lãnh đạo Ban, Trung tâm, Phòng;
2.  Trực tiếp tham gia thi hành án theo ủy quyền của Cấp thẩm quyền SHB:
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thi hành án đối với các hồ sơ thi hành án đơn giản, có dư nợ nhỏ dưới 10 tỷ đồng;
- Soạn Đơn yêu cầu thi hành án, Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc SHB gửi cơ quan thi hành án dân sự để trưc tiếp tham gia thi hành án; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kèm theo Đơn yêu cầu thi hành án nộp cho Cơ quan thi hành án;
- Tham gia các buổi làm việc với cơ quan thi hành án (gửi thông báo, kê biên, định giá tài sản bảo đảm, cưỡng chế, bán đấu giá….);
- Đề xuất hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi gửi thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, kê biên, định giá tài sản bảo đảm, cưỡng chế, bán đấu giá….. khi cơ quan thi hành yêu cầu; nộp chi phí thi hành án theo quy định.
-  Tham gia thỏa thuận thi hành án (nếu có);
- Lập Tờ trình báo cáo kết quả thi hành án lên cấp có thẩm quyền của SHB.

1. Người lao động được tuyển dụng chính thức sau khi kết thúc học việc/thử việc
2. Người lao động được tuyển dụng mới nhưng đã có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
3. Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc độc lập tuy nhiên vẫn cần sự kèm cặp, hướng dẫn

1. Tiếp nhận thẩm định hồ sơ và trình phương án xử lý 
Thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của cấp Chuyên viên trong việc nghiên cứu hồ sơ thi hành án theo sự phân công của Lãnh đạo Ban, Trung tâm, Phòng;
2.  Trực tiếp tham gia thi hành án theo ủy quyền của Cấp thẩm quyền SHB:
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thi hành án đối với các hồ sơ thi hành án đơn giản, có dư nợ nhỏ dưới 10 tỷ đồng;
- Soạn Đơn yêu cầu thi hành án, Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc SHB gửi cơ quan thi hành án dân sự để trưc tiếp tham gia thi hành án; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kèm theo Đơn yêu cầu thi hành án nộp cho Cơ quan thi hành án;
- Tham gia các buổi làm việc với cơ quan thi hành án (gửi thông báo, kê biên, định giá tài sản bảo đảm, cưỡng chế, bán đấu giá….);
- Đề xuất hỗ trợ kinh phí, phương tiện đi gửi thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, kê biên, định giá tài sản bảo đảm, cưỡng chế, bán đấu giá….. khi cơ quan thi hành yêu cầu; nộp chi phí thi hành án theo quy định.
-  Tham gia thỏa thuận thi hành án (nếu có);
- Lập Tờ trình báo cáo kết quả thi hành án lên cấp có thẩm quyền của SHB.

  • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.