Tên việc làmĐịa điểm

Chuyên viên Tố tụng địa bàn Hà Nội

SeABank Hà Nội

Biên chế

- Tiếp nhận các khoản Nợ có vấn đề được phân luồng giải pháp XLN thông qua khởi kiện/thi hành án/tố giác hành vi vi phạm pháp luật từ các HUB Khu vực miền Bắc hoặc các HUB Khu vực khác theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của SeABank từng thời kỳ.

- Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực miền Bắc đánh giá khả năng xử lý, thu hồi nợ bằng biện pháp tố tụng đối với các khoản nợ thuộc danh mục nợ quản lý.

- Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực miền Bắc xây dựng/điều chỉnh/bổ sung phương án tố tụng cụ thể trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát/đánh giá/cho ý kiến đối với các phương án XLN liên quan đến nghiệp vụ tố tụng do HUB Khu vực Miền Bắc đề xuất.

- Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực miền Bắc tiến hành biện pháp XLN thông qua tố tụng theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền và quy định của SeABank trong từng thời kỳ phù hợp với pháp luật liên quan.

+ Tiến hành khởi kiện/nộp Đơn tố cáo từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện/tố cáo, tham gia các phiên tòa và tiếp nhận Bản án, Quyết định của Tòa án;

+ Yêu cầu Thi hành án đối với các khoản nợ đã có Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho đến khi xử lý xong khoản nợ hoặc các TSBĐ của khoản nợ;

+ Làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình XLN theo phạm vi và nội dung được phân công, ủy quyền (Tòa án, Viện Kiểm sát, thi hành án, cơ quan công an…);

+ Thực hiện các công việc khác liên quan đến XLN khác theo quyết định của Cấp có thẩm quyền.

- Chủ động/phối hợp với các HUB Khu vực miền Bắc đề xuất phương án, trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt và tham gia giải quyết các vụ án, vụ kiện khác với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan/bị đơn theo thông báo của Tòa án.

- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan hữu quan trọng quá trình tác nghiệp tố tụng.

- Cập nhật và Báo cáo tới Quản trị XLN và Giám đốc Khối, Giám đốc XLN Khu vực miền Bắc về tiến độ và kết quả thực hiện phương án án XLN định kỳ/theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền.

  • Học vấn: Cử nhân luật hoặc tương đương, có nền tảng kiển thức (pháp luật và ngân hàng) liên quan tốt, có kinh nghiệm công tác từ 18 tháng trở lên.

  • Kinh nghiệm: Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Xử lý nợ trong ngân hàng

  • Có khả năng quản lý, điều hành công việc của nhóm/bộ phận.

  • Biết vận dụng và tuân thủ pháp luật trong công tác xử lý nợ.

  • Có khả năng tư duy logic, phân tích, xác định giá trị cốt lõi. Có khả năng xử lý tình huống hợp lý. Có kỹ năng giao tiếp.

  • Có tố chất (có khả năng làm việc độc lập/theo nhóm, có khả năng làm việc có áp lực, cường độ cao).

  • Trung thực, tính tuân thủ cao và trách nhiệm trong công việc.

  • Có ngoại hình khá, cân đối, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

5 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.