Link to App StoreLink to Play Store

Bắc Ninh-Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Bancassurance Vietinbank

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AvivaBắc Ninh
Toàn thời gian
6 tháng trước, từ Viecoi.vn
Mô tả công việc:
  • Là đại diện của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Vietnam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank toàn quốc•Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng Vietinbank giới thiệu để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình, sản phẩm của Aviva Vietnam
  • Xây dựng, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng
  • Tổ chức các sự kiện thúc đẩy doanh số tại Ngân hàng
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
  • Phỏng vấn đạt sẽ được đào tạo và nhận việc ngay lt;br gt; lt;b gt;Quyền lợi ứng viên: lt;/b gt; Chế độ Thưởng lt;br gt; lt;b gt;Yêu cầu hồ sơ: lt;/b gt; CV lt;br gt; lt;b gt;Từ khóa việc làm: lt;/b gt; Chuyên Viên Tư Vấn lt;br gt; lt;b gt;Kỹ năng cần có: lt;/b gt; Kỹ Năng Bán Hàng, Tư Vấn Tốt lt;br gt; lt;b gt;Kinh nghiệm làm việc: lt;/b gt; Từ 1 đến 2 năm lt;br gt; lt;b gt;Giới tính: lt;/b gt; Không yêu cầu lt;br gt;
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.